Organisation

Human Rights Watch

Human Rights Watch är en oberoende, internationell organisation som ingår i en aktiv rörelse med målet att värna om människans värdighet och främja mänskliga rättigheter för alla.

Därför stöttas Human Rights Watch av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Human Rights Watch

Värnar om mänskliga rättigheter

Human Rights Watch har sedan 1978 försvarat de mänskliga rättigheterna i hela världen. De utreder brott mot dessa rättigheter noggrant, sprider sina slutsatser till en stor publik och pressar makthavare att respektera rättigheterna och garantera rättvisa. Human Rights Watch är en oberoende, internationell organisation som ingår i en aktiv rörelse med målet att värna om människans värdighet och främja mänskliga rättigheter för alla.

Publicerar noggranna och precisa rapporter

Varje år publicerar runtom 400 medarbetare mer än 100 rapporter från 90 länder runt om i världen. Organisationen har gjort sig känd för sin noggranna och precisa rapportering och möter regelbundet regeringar, FN, Afrikanska Unionen, EU, finansinstitut och företag för att lyfta frågan om respekt för de mänskliga rättigheterna.

Utdelning från Postkodlotteriet

Human Rights Watch är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2016.