Organisation

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser/Médecins Sans Frontières (MSF) arbetar för att lindra lidandet hos befolkningar i nöd genom att ge medicinsk och humanitär hjälp på plats. Det gäller dels människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer, men också befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering.

Därför stöttas Läkare Utan Gränser av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk hjälporganisation som räddar liv och lindrar nöd. Organisationen styr sina insatser utifrån var behoven är som störst och med omsorg om de mest utsatta grupperna.

Internationell rörelse

Läkare Utan Gränser är ett internationell rörelse som består av 25 nationella och regionala enheter som är styrda som ideella föreningar. I Sverige bildades Läkare Utan Gränser 1993 av tre svenska läkare och är en så kallad partnersektion. Verksamheten i Sverige går ut på att samla in pengar, rekrytera personal till projekten och sprida kunskap om humanitära frågor.

Projekt i mer än 70 länder

Varje år arbetar cirka 60 000 personer, varav fyra av fem anställs lokalt, med att ge sjukvård och humanitärt stöd till de mest behövande i över 70 länder runt om i världen. Omkring 70 personer rekryteras i Sverige för att arbeta i något av våra projekt varje år.

Utdelning från Postkodlotteriet

Läkare Utan Gränser är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

– Postkodlotteriet är Läkare Utan Gränsers enskilt största givare. Det årliga basstödet från Postkodlotteriet hjälper till att säkra en stabil och förutsägbar inkomst. En förutsättning för att vi ska kunna fortsätta genomföra vårt arbete, och stå förberedda när nya kriser inträffar, säger Läkare Utan Gränsers generalsekreterare, Oliver Schulz.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade