Organisation

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser/Médecins Sans Frontières (MSF) arbetar för att lindra lidandet hos befolkningar i nöd genom att ge medicinsk och humanitär hjälp på plats. Det gäller dels människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer, men också befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering.

En sjuksköterska rättar till ebolautrustning på en kollega

En sjuksköterska rättar till en kollegas ebolautrustning.

Om Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser styr sina hjälpinsatser utifrån var behoven är som störst och med omsorg om de mest utsatta grupperna.

Internationellt nätverk

Läkare Utan Gränser är ett internationellt nätverk som består av 19 sektioner i lika många länder. Läkare Utan Gränser i Sverige bildades 1993 av tre svenska läkare och är en så kallad partnersektion. Verksamheten i Sverige går ut på att samla in pengar, rekrytera fältarbetare och bedriva press- och opinionsarbete.

Fältarbetare i 60 länder

Läkare Utan Gränser driver projekt i närmare 60 länder runt om i världen. Läkare Utan Gränser skickar ut cirka 2 500 internationella fältarbetare på sammanlagt 6 500 uppdrag om året. Omkring 100 av dem skickas från Sverige. Verksamheten bedrivs i tält, tillsammans med lokalt anställda.

Utdelning från Postkodlotteriet

Läkare Utan Gränser är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

Utdelning 2020: 24 000 000 kr

Utdelning totalt: 379 236 676 kr varav 49 300 000 kr till Specialprojekt

– Postkodlotteriet är Läkare Utan Gränsers enskilt största givare. Det årliga basstödet från Postkodlotteriet hjälper till att säkra en stabil och förutsägbar inkomst. En förutsättning för att vi ska kunna fortsätta genomföra vårt arbete, och stå förberedda när nya kriser inträffar, säger Läkare Utan Gränsers generalsekreterare, Oliver Schulz.

Vi använder cookies. Läs mer