Organisation

Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser/Médecins Sans Frontières (MSF) arbetar för att lindra lidandet hos befolkningar i nöd genom att ge medicinsk och humanitär hjälp på plats. Det gäller dels människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer, men också befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering.

En sjuksköterska rättar till ebolautrustning på en kollega

En sjuksköterska rättar till en kollegas ebolautrustning.

Därför stöttas Läkare Utan Gränser av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 59 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser styr sina hjälpinsatser utifrån var behoven är som störst och med omsorg om de mest utsatta grupperna.

Internationellt nätverk

Läkare Utan Gränser är ett internationellt nätverk som består av 19 sektioner i lika många länder. Läkare Utan Gränser i Sverige bildades 1993 av tre svenska läkare och är en så kallad partnersektion. Verksamheten i Sverige går ut på att samla in pengar, rekrytera fältarbetare och bedriva press- och opinionsarbete.

Fältarbetare i 60 länder

Läkare Utan Gränser driver projekt i närmare 60 länder runt om i världen. Läkare Utan Gränser skickar ut cirka 2 500 internationella fältarbetare på sammanlagt 6 500 uppdrag om året. Omkring 100 av dem skickas från Sverige. Verksamheten bedrivs i tält, tillsammans med lokalt anställda.

Utdelning från Postkodlotteriet

Läkare Utan Gränser är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

– Postkodlotteriet är Läkare Utan Gränsers enskilt största givare. Det årliga basstödet från Postkodlotteriet hjälper till att säkra en stabil och förutsägbar inkomst. En förutsättning för att vi ska kunna fortsätta genomföra vårt arbete, och stå förberedda när nya kriser inträffar, säger Läkare Utan Gränsers generalsekreterare, Oliver Schulz.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade