Maskrosbarn

Maskrosbarn är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Maskrosbarn jobbar för att barn mellan 13 och 19 från svåra hemförhållanden ska få stöd, relationer med trygga vuxna och verktyg att klara sin vardag.

Förmånstagare sedan 2024

Utdelning 2024:

5 000 000 kr

 

Utdelning totalt:

5 000 000 kr

 

Varav Drömprojekt:

0 kr

"Känns helt overkligt!"

Häng med när Rickard Sjöberg överraskar Maskrosbarn med nyheten att de från och med 2024 är en del av Postkodfamiljen.

Alla vuxna som arbetar med att möta barn och unga i Maskrosbarns verksamhet har själva erfarenheter av att växa upp med svåra hemförhållanden.

Alla vuxna som arbetar med att möta barn och unga i Maskrosbarns verksamhet har själva erfarenheter av att växa upp med svåra hemförhållanden.

Kan en postkodlott göra livet lättare för unga?

Barn med föräldrar som mår dåligt tvingas ofta bära ett tungt lass av ansvar, oro och hemligheter. Inte sällan saknar de närstående, både vuxna och andra barn, som de kan eller vågar prata med om sin situation. Maskrosbarn startades för att ge dem just det.

En halv miljon barn

I Sverige lever 500 000 barn med föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. Maskrosbarn ger stöd till barnen som verkligen behöver det – från vuxna som verkligen förstår. Alla de som arbetar med att möta barn i organisationen har själva erfarenheter av att växa upp i svåra hemförhållanden.

Stöd på flera sätt

Maskrosbarn ger stöd på många olika sätt – med det mänskliga mötet i centrum. Som till exempel genom ungdomsgårdar, stödsamtal, läger, barnombud digital chatt och digitala kuratorer.

Organisationen arbetar också med opinionsbildning och påverkan för att höja kunskapen om barn som far illa och för att förbättra lagar, processer och system som berör barns möjlighet till ett bättre liv.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Stödet bidrar till att fler barn får möjlighet att våga berätta om sin hemsituation och ger oss en tryggare grund att kunna erbjuda långsiktigt stöd genom hela tonåren.

 

– Elin Hågeby Caicedo
Generalsekreterare Maskrosbarn

Vill du veta mer?

Besök Maskrosbarn