Organisation

Naturskyddsföreningen

Naturskydds­föreningen är en ideell och partipolitisk obunden miljöorganisation som guidar konsumenter, bearbetar politiker, avslöjar miljöbrott och påverkar samhällets spelregler för att få en friskare och rikare natur. De lyfter fram problem och lösningar genom aktivt kommunikationsarbete via kampanjer, böcker, debatter, rapporter, konferenser, digitala medier och ett intensivt pressarbete.

Därför stöttas Naturskyddsföreningen av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Naturskyddsföreningen

Först och störst

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med ca 220 000 medlemmar och en levande demokratisk folkrörelse med ideellt aktiva över hela landet. Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är de viktigaste arbetsområdena. Naturskyddsföreningen bildades i maj 1909 och har sedan dess varit med och påverkat de flesta stora beslut kring miljöområdet i Sverige. Naturskyddsföreningens arbete bottnar alltid i deras tre värdegrunder:

  • Att rädda naturens liv
  • Att främja människors hälsa
  • Att verka för global solidaritet

Utdelning från Postkodlotteriet

Naturskyddsföreningen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

Bedriver internationella samarbetsprojekt

När Naturskyddsföreningen grundades handlade det främst om att skydda den svenska naturen men med tiden har miljöproblemen blivit alltmer globala. I över 20 år har föreningen därför bedrivit projekt med olika partners, inte bara runt om i Europa utan även i Syd. Samarbetet med internationella miljöorganisationer har successivt växt och inkluderar nu över 60 partners i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade