Organisation

Naturskyddsföreningen

Naturskydds­föreningen är en ideell och partipolitisk obunden miljöorganisation som guidar konsumenter, bearbetar politiker, avslöjar miljöbrott och påverkar samhällets spelregler för att få en friskare och rikare natur. De lyfter fram problem och lösningar genom aktivt kommunikationsarbete via kampanjer, böcker, debatter, rapporter, konferenser, digitala medier och ett intensivt pressarbete.

Landskap med flod och skog

Änokdeltats unika fjällskog på bilden är ett exempel på där Naturskyddsföreningen lyckats – den skulle huggas men tack vare hårt och långt arbete av många inblandade står skogen fortfarande kvar. Foto: Tor Lundberg Tuorda.

Om Naturskyddsföreningen

Först och störst

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 224 000 medlemmar och en levande demokratisk folkrörelse med ideellt aktiva över hela landet. Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är de viktigaste arbetsområdena. Naturskyddsföreningen bildades i maj 1909 och har sedan dess varit med och påverkat de flesta stora beslut kring miljöområdet i Sverige. Naturskyddsföreningens arbete bottnar alltid i deras tre värdegrunder:

  • Att rädda naturens liv
  • Att främja människors hälsa
  • Att verka för global solidaritet

Utdelning från Postkodlotteriet

Naturskyddsföreningen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

Utdelning 2021: 16 000 000 kr

Extra covidstöd 2020: 1 600 000 kr

Utdelning totalt: 190 000 866 kr varav 42 100 000 kr till Drömprojekt

Bedriver internationella samarbetsprojekt

När Naturskyddsföreningen grundades handlade det främst om att skydda den svenska naturen men med tiden har miljöproblemen blivit alltmer globala. I över 20 år har föreningen därför bedrivit projekt med olika partners, inte bara runt om i Europa utan även i Syd. Samarbetet med internationella miljöorganisationer har successivt växt och inkluderar nu över 60 partners i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.

Vi använder cookies. Läs mer