Organisation

Nordens Ark

Stiftelsen Nordens Ark är en ideell stiftelse som bevarar utrotningshotade djur. Verksamhetens mål är att återskapa livskraftiga populationer av hotade arter i deras naturliga miljöer.

Grönfläckig padda

Hösten 2017 släppte Nordens Ark ut rekordmånga grönfläckiga paddor i Ottenby på Öland. Foto: Claes Andrén

Om Nordens Ark

Nordens Ark har funnits i 20 år och är en park, forskningsstation och även en uppfödningsstation för bevarandet av både svenska och utländska utrotningshotade djur.

Fältverksamhet i Sverige och världen

Genom åren har Nordens Ark medverkat till uppfödning och utplantering av många olika arter. Nordens Ark bedriver fältverksamhet i hela Sverige - från fjällgåsprojekt i fjällvärlden till inplantering av grönfläckig padda i Skånes våtmarker i söder. Nordens Ark deltar även i många internationella bevarandeprojekt såsom bevarandet av amurtiger, amurleopard och snöleopard. Att återskapa naturliga livsbetingelser för hotade djur blir allt viktigare. Därför har Norden Ark inlett omställning av cirka 200 hektar traditionell produktionsskog till en ekopark med våtmarker och skogsbete.

Utdelning från Postkodlotteriet

Nordens Ark är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2010.

Utbildning på alla nivåer

Nordens Ark bedriver utbildning på alla nivåer, från förskola till forskarskola. Den vetenskapliga grunden i utbildningen och bevarandearbetet säkras genom en professur i bevarandebiologi från Göteborgs universitet.

Vi använder cookies. Läs mer