Organisation

Plan International Sverige

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International. Plan International är politiskt och religiöst oberoende. Allt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Därför stöttas Plan International Sverige av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Plan International Sverige

En världsomspännande rörelse för barns rättigheter

Plan International arbetar på gräsrotsnivå tillsammans med barn för att stödja deras rätt till bland annat utbildning, hälsa och skydd från våld och övergrepp, inklusive under katastrofer. Plan försöker också påverka stater på nationell och global nivå att ta sitt ansvar så att barns rättigheter efterlevs.

Samarbete för en bättre framtid

Plan Internationals mål är att uppnå långsiktig, positiv utveckling för barn världen över. Organisationen vill bidra till att bygga starka samhällen där barn slipper diskriminering, våld och utanförskap. I de lokalsamhällen där Plan International verkar ger de stöd åt de mest utsatta barnen och deras familjer i deras strävan att få sina rättigheter uppfyllda.

Utdelning från Postkodlotteriet

Plan International Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

– Ett stort tack till Postkodlotteriet som stöttar vårt arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, för att alla barn ska få en trygg uppväxt med tillgång till utbildning, hälsovård och skydd mot våld, säger generalsekreterare Mariann Eriksson.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade