Organisation

Plan International Sverige

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International. Plan International är politiskt och religiöst oberoende. Allt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Person från Plan International står och pratar med en grupp unga kvinnor

Om Plan International Sverige

En världsomspännande rörelse för barns rättigheter

Plan International arbetar på gräsrotsnivå tillsammans med barn för att stödja deras rätt till bland annat utbildning, hälsa och skydd från våld och övergrepp, inklusive under katastrofer. Plan försöker också påverka stater på nationell och global nivå att ta sitt ansvar så att barns rättigheter efterlevs.

Samarbete för en bättre framtid

Plan Internationals mål är att uppnå långsiktig, positiv utveckling för barn världen över. Organisationen vill bidra till att bygga starka samhällen där barn slipper diskriminering, våld och utanförskap. I de lokalsamhällen där Plan International verkar ger de stöd åt de mest utsatta barnen och deras familjer i deras strävan att få sina rättigheter uppfyllda.

Utdelning från Postkodlotteriet

Plan International Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Utdelning 2021: 21 000 000 kr

Extra covidstöd 2020: 2 100 000 kr

Utdelning totalt: 272 512 466 kr varav 59 600 000 kr till Drömprojekt

– Ett stort tack till Postkodlotteriet som stöttar vårt arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, för att alla barn ska få en trygg uppväxt med tillgång till utbildning, hälsovård och skydd mot våld, säger generalsekreterare Mariann Eriksson.

Vi använder cookies. Läs mer