Plan International Sverige

Plan International är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Plan International bland annat till att stärka flickors rättigheter runt om i världen.

Förmånstagare sedan 2009

Utdelning 2024:
21 000 000 kr

Utdelning totalt:
342 403 926 kr

Varav drömprojekt:
66 491 460 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Plan International Sverige

Plan International Sverige berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

En tredjedel av alla flickor i Bangladesh kan inte gå i skolan när de har mens. Det ska projektet Stop the Stigma ändra på.

Kan din Postkodlott bidra till flickors rättigheter?

I Bangladesh kan en tredjedel av flickorna inte gå i skolan när de har mens. Det finns flera orsaker till det, som att flickor trakasseras när de har mens, att de inte har tillgång till mensskydd eller att deras skola inte har toaletter med lås och rent vatten. Nu arbetar Plan International tillsammans med WaterAid för att ändra på detta, med ekonomiskt stöd från Postkodlotteriet. 

Stop the Stigma

Projektet kallas Stop the Stigma och går ut på att utbilda och samtala med unga om mens, motverka missuppfattningar, förse flickor med mensskydd och se till att det finns säkra och fungerande toaletter i skolorna. Målet är också att, tillsammans med lokala aktörer, öka förståelsen för menshälsa i hela samhället och förändra förlegade synsätt. På så sätt skapas långsiktig och hållbar förändring för flickors och kvinnors rättigheter.

Generalsekreterare Mariann Eriksson:

– Mens är en naturlig del av livet, men än idag är det på olika platser i världen tabu och ett hinder för flickors utbildning. Tjejer och unga kvinnor ska kunna gå i skolan även när de har mens, utan att känna skam eller otrygghet. Med satsningar på kunskap kommer vi långt!

Plan Internationals arbete i världen

Plan International arbetar för alla barns rättigheter och för en värld där alla får växa upp i trygghet och gå i skolan. Organisationen skapar förändring tillsammans med barn, föräldrar, lärare, lokala organisationer och politiska ledare – i över 75 länder. Världen är inte jämställd, därför har Plan International ett särskilt fokus på flickor.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Jag vill verkligen säga tack till alla lottköpare. För tillsammans med er kan vi göra skillnad för de barn som vi jobbar med, i hela världen. Både när de lever i fattigdom, men också i humanitära kriser. Så ett stort varmt tack!

Mariann Eriksson

Generalsekreterare, Plan International Sverige

Vill du veta mer om Plan International Sverige?

Besök Plan International Sveriges webbplats