Rädda Barnen

Rädda Barnen är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Rädda Barnen bland annat till att fånga upp barn med svåra erfarenheter som inte får tillräcklig hjälp från samhället.

Förmånstagare sedan 2005

Utdelning 2024:
25 000 000 kr

Utdelning totalt:
767 075 471 kr

Varav drömprojekt:
73 755 031 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Rädda Barnen

Rädda Barnen berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

Trots att vårt samhälle borde vara väl rustat för att hjälpa barn så faller många mellan stolarna.

Kan din Postkodlott hjälpa barn som upplevt traumatiska händelser?

Sverige är på många sätt ett fantastiskt land att växa upp i. Vårt samhälle borde vara väl rustat att hjälpa barn, men trots det faller många mellan stolarna.

Fånga upp unga som bär på svåra erfarenheter

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling fångar upp barn och unga som bär på svåra erfarenheter och som inte får tillräcklig hjälp från samhället. Det kan handla om barn som varit med om krig och tvingats lämna sina hem, som upplevt våld eller psykisk ohälsa i hemmet, eller som utsatts för sexuella övergrepp. Barn kan vara mer sårbara än vuxna när de utsätts för allvarlig stress och svåra påfrestningar. Men kan samtidigt ha väldigt goda förutsättningar för att må bättre igen.

Stöd-team av psykologer och psykoterapeuter

Rädda Barnens team av psykologer och psykoterapeuter hjälper barn att bearbeta sina upplevelser för att kunna komma vidare. Här kan dessutom de vuxna som finns i barnens vardag få förståelse för vad traumatisering är och hur de kan skapa förutsättningar för läkning och återhämtning. Mötena med barn och unga ger en ovärderlig inblick i deras liv, tankar, åsikter och drömmar. Den här kunskapen ligger sedan som grund i organisationens dagliga arbete med att påverka och utveckla samhällets kapacitet att tillgodose barns rättigheter. Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar i barnens och framtidens tjänst. För att trygga barn blir trygga vuxna.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Stödet från lottköparna bidrar till att vi kan fortsätta arbeta för en bättre värld, där barn får växa upp i trygghet och göra sina röster hörda.

Åsa Regnér

Generalsekreterare, Rädda Barnen

Vill du veta mer om Rädda Barnen?

Besök Rädda Barnens webbplats