Organisation

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Rädda Barnen driver opinion och stödjer barn i utsatta situationer både i Sverige och i världen.

Därför stöttas Rädda Barnen av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Rädda Barnen

Stater har särskilda skyldigheter

Rädda Barnens värdegrund bygger på övertygelsen om att alla människor har lika värde, och att barn har särskilda rättigheter. Rädda Barnen anser att alla människor har ett ansvar, men att stater har särskilda skyldigheter.

Rädda Barnen arbetar mot alla former av våld mot barn

Rädda Barnen arbetar mot alla former av våld mot barn, inte minst aga och övergrepp. Arbetet innebär även att förhindra handel med barn, barnpornografi och skadliga former av barnarbete. Vid väpnade konflikter och naturkatastrofer skyddar Rädda Barnen barn från övergrepp och återförenar dem med sina familjer.

Utdelning från Postkodlotteriet

Rädda Barnen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2005.

Världens ledande barnrättsorganisation

Rädda Barnens vision är en värld där alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld där varje barn uppskattas och respekteras, där alla barn har inflytande och där alla barn har möjligheter och framtidstro.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade