Organisation

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Rädda Barnen driver opinion och stödjer barn i utsatta situationer både i Sverige och i världen.

Flak med många lådor hygienkit från Rädda barnen

Om Rädda Barnen

Stater har särskilda skyldigheter

Rädda Barnens värdegrund bygger på övertygelsen om att alla människor har lika värde, och att barn har särskilda rättigheter. Rädda Barnen anser att alla människor har ett ansvar, men att stater har särskilda skyldigheter.

Rädda Barnen arbetar mot alla former av våld mot barn

Rädda Barnen arbetar mot alla former av våld mot barn, inte minst aga och övergrepp. Arbetet innebär även att förhindra handel med barn, barnpornografi och skadliga former av barnarbete. Vid väpnade konflikter och naturkatastrofer skyddar Rädda Barnen barn från övergrepp och återförenar dem med sina familjer.

Utdelning från Postkodlotteriet

Rädda Barnen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2005.

Världens ledande barnrättsorganisation

Rädda Barnens vision är en värld där alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld där varje barn uppskattas och respekteras, där alla barn har inflytande och där alla barn har möjligheter och framtidstro.

– Stödet från lottköparna möjliggör för oss att arbeta där vi ser att behoven är som störst och där vi kan göra mest nytta för barnen, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Vi använder cookies. Läs mer