Organisation

Reumatikerförbundet

Över en miljon svenskar har en reumatisk sjukdom. Reumatism är en folksjukdom som drabbar barn, ungdomar och vuxna. Det finns fler än 80 olika diagnoser som angriper leder, muskler, skelett, blodkärl och inre organ. De största diagnosgrupperna är artros, fibromyalgi och ledgångsreumatism.

Därför stöttas Reumatikerförbundet av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Reumatikerförbundet

Sprider information om reumatiska sjukdomar

Reumatikerförbundets mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Förbundet arbetar bland annat med att sprida information och kunskap om de reumatiska sjukdomarna till de drabbade, deras anhöriga och till allmänheten.

Stora bidrag till forskning

Än så länge finns det ingen bot för reumatism. Reumatikerfonden är Reumatikerförbundets forskningsfond och den enskilt största bidragsgivaren till reumatologisk forskning. Varje år finansierar Reumatikerfonden en mängd forskningsprojekt inom reumatologi.

Utdelning från Postkodlotteriet

Reumatikerförbundet är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Framgångsrika forskare i Sverige

Det finns många forskningsområden inom reumatologi och de svenska forskarna är mycket framgångsrika. Ett exempel är de så kallade ”biologiska” läkemedel som lanserades i början av 90-talet. Tack vare dessa har många reumatiker fått ett mycket bättre liv. Men fortfarande lever allt för många reumatiker med svåra smärtor och olika funktionshinder.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade