Organisation

Riksförbundet FUB

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att alla som har en intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Organisationen bildades 1956 och har cirka 25 000 medlemmar i 150 lokalföreningar runt om i landet.

Därför stöttas Riksförbundet FUB av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Riksförbundet FUB

Riksförbundet FUB arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. FUB:s mål är ett inkluderande samhälle där personer med intellektuell funktionsnedsättning är lika delaktiga som personer utan en funktionsnedsättning. Personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga och människor som delar FUB:s syn på människors lika värde är medlemmar i FUB.

Intressepolitiskt påverkansarbete

För att uppnå förbättringar bedriver FUB ett intressepolitiskt påverkansarbete. FUB bevakar frågor som berör personer med IF och driver kampanjer för att sprida kännedom och kunskap om FUB:s målgrupp. I FUB:s lokalföreningar skapas mötesplatser, evenemang, danser, läger och mycket mer.

Utdelning från Postkodlotteriet

Riksförbundet FUB är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012.

FUB satsar på ungdomar

Unga personer med intellektuell funktionsnedsättning stängs ofta ute från stora delar av samhället och unga tjejer med intellektuell funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Genom projektet Volymen på max, som finansieras med medel från Postkodlotteriet, gör FUB en satsning på ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet syftar på att starta nätverk för ungdomar där de tillsammans med lokala projektledare arbetar för att öka ungdomarnas egenmakt och möjlighet att göra sin röst hörd.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade