Organisation

Riksförbundet FUB

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (Riksförbundet FUB) är en intresseorganisation som arbetar för att alla som har en intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Organisationen bildades 1956 och har cirka 26 500 medlemmar i 150 lokalföreningar runt om i landet.

Två personer sätter upp lappar med buskap på en vägg

Med projektet Volymen på max vill FUB främja att unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning deltar i bland annat samhällspåverkan på olika nivåer. Foto: Emil Nordin

Om Riksförbundet FUB

Riksförbundet FUB arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. FUB:s mål är ett inkluderande samhälle där personer med intellektuell funktionsnedsättning är lika delaktiga som personer utan en funktionsnedsättning. Personer med intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga och människor som delar FUB:s syn på människors lika värde är medlemmar i FUB.

Intressepolitiskt påverkansarbete

För att uppnå förbättringar bedriver FUB ett intressepolitiskt påverkansarbete. FUB bevakar frågor som berör personer med IF och driver kampanjer för att sprida kännedom och kunskap om FUB:s målgrupp. I FUB:s lokalföreningar skapas mötesplatser, evenemang, danser, läger och mycket mer.

Utdelning från Postkodlotteriet

Riksförbundet FUB är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012.

Utdelning 2021: 7 000 000 kr

Extra covidstöd 2020: 700 000 kr

Utdelning totalt: 83 150 000 kr varav 22 800 000 kr till Drömprojekt

FUB satsar på ungdomar

Unga personer med intellektuell funktionsnedsättning stängs ofta ute från stora delar av samhället och unga tjejer med intellektuell funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Genom projektet Volymen på max, som finansieras med medel från Postkodlotteriet, gör FUB en satsning på ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet syftar på att starta nätverk för ungdomar där de tillsammans med lokala projektledare arbetar för att öka ungdomarnas egenmakt och möjlighet att göra sin röst hörd.

Vi använder cookies. Läs mer