Riksförbundet FUB

Riksförbundet FUB är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder FUB bland annat till att stärka sina unga medlemmars röst i samhället.

Förmånstagare sedan 2012

Utdelning 2024:
7 000 000 kr

Utdelning totalt:
104 150 000 kr

Varav drömprojekt:
22 800 000 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Riksförbundet FUB

Riksförbundet FUB berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

Åka flotte, fiska, göra eld och skratta tillsammans med kompisarna på FUB:s sommarläger.

Kan din Postkodlott berika livet för unga med intellektuell funktionsnedsättning?

Unga personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) känner sig ofta utestängda från samhället. De är personer med framtidstro, drömmar och ambitioner, precis som alla andra, men som sällan får göra sin röst hörd. Unga tjejer med IF är särskilt utsatta och drabbas hårdast av utanförskapet. De utsätts för flerfaldig diskriminering – både på grund av kön och sin funktionsnedsättning. Detta vill FUB förändra.

Delaktighet och gemenskap är vägen framåt

FUB har ca 25 000 medlemmar i 152 lokalföreningar över hela landet och man jobbar kontinuerligt med påverkansarbete och opinionsbildning bland allmänhet och beslutsfattare. Ett sätt att skapa delaktighet bland medlemmarna är att anordna olika gemensamma aktiviteter. Alltifrån roliga sport- eller kulturaktiviteter till spännande sommarläger som förändrar livet för många barn och unga.

Sociala mötesplatser för ökat självförtroende

Ett exempel på en lyckad och givande aktivitet var FUB Ludvika-Smedjebackens sommarläger i mitten av augusti 2022. Sommarlägret var delvis finansierat av Riksförbundet FUB:s Delaktighetsfond, som i sin tur finansierats av Postkodlotteriet. FUB:s sommarläger fungerar bland annat som sociala mötesplatser där unga medlemmar får möjlighet att lära känna nya vänner och organisera sig i frågor de tycker är viktiga, som jämställdhet, mänskliga rättigheter och hur man gör sin röst hörd. Tack vare FUB kan ungdomarna arbeta tillsammans med lokala samtalsledare för att ta fram metoder och verktyg för att öka ungas delaktighet. Både i den egna organisationen och i samhället i stort.

Jimmy Nylander, ordförande FUB Ludvika/Smedjebacken, berättar:
– FUB:s sommarläger är ett bra exempel där ungdomarna kan vara med utifrån just sina förutsättningar. Åka flotte, fiska, göra eld och skratta tillsammans med kompisarna över en god grillad korv är bara några saker som vi gör tillsammans under sommardagarna.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Tack vare stödet från Postkodlotteriet kan FUB fortsätta arbetet med att förverkliga och stärka mänskliga rättigheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Christina Heilborn

Förbundssekreterare, Riksförbundet FUB

Vill du veta mer om Riksförbundet FUB?

Besök Riksförbundet FUBs webbplats