Organisation

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet driver räddningsstationer längs Sveriges kuster och i insjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Sjöräddningssällskapet har till uppgift att rädda liv, men även att leda utvecklingen av en effektiv svensk räddningstjänst till sjöss. Dessutom engagerar sällskapet sig för att öka allmänhetens intresse för sjöräddning.

Därför stöttas Sjöräddningssällskapet av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Sjöräddningssällskapet

2 400 frivilliga sjöräddare

Sjöräddningssällskapet bildades 1907 och är en ideell förening med över 119 000 medlemmar. Alla båtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. När larmet går ska jourhavande besättning vara i båten och på väg inom 15 minuter.

Sjöräddningssällskapet har 74 räddningsstationer och fler än 270 räddningsenheter längs våra kuster och i våra största sjöar. Och 2 400 frivilliga sjöräddare som är beredda att rycka ut, dygnet runt, året om. Inom 15 minuter är räddningen på väg när larmet går.

Medverkar vid cirka 80 procent av all sjöräddning

Sjöräddningssällskapet medverkar vid cirka 80 procent av all sjöräddning i Sverige. Verksamheten drivs helt utan bidrag från staten. De frivilliga besättningarna har kunnat utföra dessa räddningar tack vare generöst stöd från Sällskapets medlemmar, givare och donatorer.

Båtmodellen "Postkodlotteri‑klassen"

En av båtmodellerna som Sjöräddningssällskapet använder har fått namnet ”Postkodlotteri-klassen” – detta efter att Postkodlotteriet finansierat båtens prototyp. Och lagom till att båtklassen fyllde tio år 2021, producerades även den tionde båten i serien.

Utdelning från Postkodlotteriet

Sjöräddningssällskapet är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade