Organisation

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet driver räddningsstationer längs Sveriges kuster och i insjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren. Sjöräddningssällskapet har till uppgift att rädda liv, men även att leda utvecklingen av en effektiv svensk räddningstjänst till sjöss. Dessutom engagerar sällskapet sig för att öka allmänhetens intresse för sjöräddning.

Två volontärer sitter i en båt från sjöräddningssällskapet ute på havet

Om Sjöräddningssällskapet

2 300 frivilliga sjöräddare

Sjöräddningssällskapet bildades 1907 och är en ideell förening med över 119 000 medlemmar. Alla båtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om. När larmet går ska jourhavande besättning vara i båten och på väg inom 15 minuter.

Sjöräddningssällskapet har 72 sjöräddningsstationer med över 260 räddningsenheter och fler än 2 300 frivilliga sjöräddare. 2019 lämnade de kaj över 10 000 gånger.

Medverkar vid cirka 80 procent av all sjöräddning

Sjöräddningssällskapet medverkar vid cirka 80 procent av all sjöräddning i Sverige. Verksamheten drivs helt utan bidrag från staten. De frivilliga besättningarna har kunnat utföra dessa räddningar tack vare generöst stöd från Sällskapets medlemmar, givare och donatorer.

Utdelning från Postkodlotteriet

Sjöräddningssällskapet är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

Utdelning 2020: 16 000 000 kr

Utdelning totalt: 269 099 776 kr varav 15 000 000 kr till Specialprojekt

Vi använder cookies. Läs mer