Organisation

SOS Barnbyar Sverige

I över 70 år har SOS Barnbyar arbetat för varje barns rätt till en trygg uppväxt. Så att alla barn får växa upp till självständiga vuxna som i sin tur påverkar, stärker och tar hand om sin omgivning. Men det tar tid. Och barn som idag lever i otrygghet kan inte vänta. SOS Barnbyar ger sig inte, utan arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att trygga barns framtid.

Därför stöttas SOS Barnbyar Sverige av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om SOS Barnbyar Sverige

Arbetar för varje barns rätt till en trygg uppväxt

Tack vare ett långsiktigt arbete i 135 länder tillåts fler barn växa upp till starka och självständiga individer. Genom familjestärkande insatser, påverkansarbete, familjehem i barnbyar, utbildnings- och hälsoinsatser samt nödhjälpsprogram ger SOS Barnbyar fler barn en trygg uppväxt.

Gör skillnad för generationer

Sedan starten 1949 har fyra miljoner barn fått en trygg uppväxt genom verksamheten. SOS Barnbyar ger sig inte och arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att säkra barns framtid. Det gör skillnad för generationer framåt.

Utdelning från Postkodlotteriet

SOS Barnbyar Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.

Finansieras genom bidrag

SOS Barnbyar Sveriges verksamhet finansieras till största del genom bidrag från privatpersoner som blir faddrar. Dessutom stödjer allt fler företag och privata donatorer verksamheten.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade