Organisation

SOS Barnbyar Sverige

I över 70 år har SOS Barnbyar arbetat för varje barns rätt till en trygg uppväxt. Så att alla barn får växa upp till självständiga vuxna som i sin tur påverkar, stärker och tar hand om sin omgivning. Men det tar tid. Och barn som idag lever i otrygghet kan inte vänta. SOS Barnbyar ger sig inte, utan arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att trygga barns framtid.

Kvinna och barn håller varandra i handen

SOS Barnbyar Ukraina. Photo: Nadia Shvadchak

Om SOS Barnbyar Sverige

Arbetar för varje barns rätt till en trygg uppväxt

Tack vare ett långsiktigt arbete i 135 länder tillåts fler barn växa upp till starka och självständiga individer. Genom familjestärkande insatser, påverkansarbete, familjehem i barnbyar, utbildnings- och hälsoinsatser samt nödhjälpsprogram ger SOS Barnbyar fler barn en trygg uppväxt.

Gör skillnad för generationer

Sedan starten 1949 har fyra miljoner barn fått en trygg uppväxt genom verksamheten. SOS Barnbyar ger sig inte och arbetar ständigt för att hitta nya, innovativa lösningar för att säkra barns framtid. Det gör skillnad för generationer framåt.

Utdelning från Postkodlotteriet

SOS Barnbyar Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.

Utdelning 2021: 21 000 000 kr

Extra covidstöd 2020: 2 100 000 kr

Utdelning totalt: 295 619 342 kr varav 19 515 000 kr till Drömprojekt

Finansieras genom bidrag

SOS Barnbyar Sveriges verksamhet finansieras till största del genom bidrag från privatpersoner som blir faddrar. Dessutom stödjer allt fler företag och privata donatorer verksamheten.

Vi använder cookies. Läs mer