Organisation

Star for Life

Star for Life är ett utbildnings- och hälsoprojekt som bedriver förebyggande arbete mot främst hiv- och aids i Afrika. I Sverige bedrivs ett informationsarbete där konserter med svenska och afrikanska ungdomar är ett viktigt inslag.

Därför stöttas Star for Life av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Star for Life

Star for Life startade sitt arbete 2005 när IT-entreprenören Dan Olofsson och hans fru Christin startade affärsverksamhet i KwaZulu Nathal och upptäckte att anställda led av hiv- och aids.

Stark självkänsla förebygger HIV

Som ett led i ett socialt arbete på skolorna utvecklades en speciell metodik som snabbt kunde implementeras med stor framgång på en mängd skolor. Det finns cirka 100 000 barn i olika Star for Life-skolor vars arbete syftar till att stärka ungdomars självkänsla för att de ska kunna leva ett bättre liv, fritt från hiv- och aids.

Utdelning från Postkodlotteriet

Star for Life är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012.

Kostnadseffektiv verksamhet

Hiv-bekämpning är ett av Star for Life’s arbetsområden, liksom yrkesförberedande verksamhet, kultur och idrott. Verksamheten bedrivs inom det existerande skolsystemet vilket gör den mycket kostnadseffektiv. Star for Life finns representerat i tre länder: Sydafrika, Namibia och Tanzania.