Organisation

Star for Life

Star for Life är ett utbildnings- och hälsoprojekt som bedriver förebyggande arbete mot främst hiv- och aids i Afrika. I Sverige bedrivs ett informationsarbete där konserter med svenska och afrikanska ungdomar är ett viktigt inslag.

Om Star for Life

Star for Life startade sitt arbete 2005 när IT-entreprenören Dan Olofsson och hans fru Christin startade affärsverksamhet i KwaZulu Nathal och upptäckte att anställda led av hiv- och aids.

Stark självkänsla förebygger HIV

Som ett led i ett socialt arbete på skolorna utvecklades en speciell metodik som snabbt kunde implementeras med stor framgång på en mängd skolor. Det finns cirka 100 000 barn i olika Star for Life-skolor vars arbete syftar till att stärka ungdomars självkänsla för att de ska kunna leva ett bättre liv, fritt från hiv- och aids.

Utdelning från Postkodlotteriet

Star for Life är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012.

Utdelning 2021: 7 000 000 kr

Extra covidstöd 2020: 700 000 kr

Utdelning totalt: 123 850 000 kr varav 39 500 000 kr till Drömprojekt

Kostnadseffektiv verksamhet

Hiv-bekämpning är ett av Star for Life’s arbetsområden, liksom yrkesförberedande verksamhet, kultur och idrott. Verksamheten bedrivs inom det existerande skolsystemet vilket gör den mycket kostnadseffektiv. Star for Life finns representerat i tre länder: Sydafrika, Namibia och Sri Lanka.

Vi använder cookies. Läs mer