Star for Life

Star for Life är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Star for Life bland annat till att ge flickor och unga kvinnor en ny tro på framtiden.

Förmånstagare sedan 2012

Utdelning 2024:
7 000 000 kr

Utdelning totalt:
144 850 000 kr

Varav drömprojekt:
39 500 000 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Star for Life

Star for Life berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

Star for Lifes coacher arbetar i skolor i Sydafrika och Namibia med ett utbildningsprogram som stärker eleverna och ger dem framtidshopp.

Kan din Postkodlott ge hopp i Södra Afrika?

Star for Life grundades 2005 ur viljan att bromsa hiv-spridningen bland barn och unga i södra Afrika. Sedan dess har man fördjupat programmet till att stötta eleverna när det kommer till hälsa och sexualitet men även studiedisciplin, kreativa uttryckssätt och entreprenörsskap. Eleverna som går programmet måste i sin tur både studera hårt och ta ansvar för sin hälsa.

Som komplement finns Star for Lifes mobila hälsokliniker där barn och unga i Sydafrika och Namibia ges liknande möjligheter som svenska barn får hos skolsköterskan. Här kan man vägas, mätas och kolla synen och här förmedlas kunskap om sål pubertet och mens och näringslära som samtycke, könssjukdomar och sexuell och reproduktiv hälsa.

Utbildningsprogram som stärker eleverna

I södra Afrika föds alltför många flickor in i en tillvaro av diskriminering, kunskapsbrist och fattigdom. Genom Star for Life och med stöd av våra coacher får flickorna sätta sig in i frågor kring hälsa, sexualitet, jämlikhet och entreprenörskap. Målet är en ny generation oberoende och starka kvinnor som vill och kan ta ansvar för sitt samhälle.

Klokare livsbeslut och bättre skolresultat

Sedan starten har Star for Life nått över 500 000 barn och unga. Forskning och kontinuerlig utvärdering visar att vår metod fungerar och gör störst skillnad för flickor i fattiga områden. Ungdomarna ges kunskap och redskap för kloka livsbeslut, hälsotalen stiger och resultaten i skolan blir bättre. På så vis läggs samtidigt grunden för mer fungerande, jämlika och hållbara samhällen.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Star for Lifes arbete med att stötta barn och unga genom skolåren är bara möjligt genom att företag och privatpersoner väljer att stötta oss. Men genom Postkodlotteriets generösa basstöd har vi kunnat göra både mer och bättre på plats såsom att utbilda våra coacher, utveckla våra mobila hälsokliniker och undervisa om jämställdhet, sexualitet och oberoende i våra Girls Club. Tillsammans för en bättre värld.

Jessica Grundström Ahldin

Generalsekreterare, Star for Life

Vill du veta mer om Star for Life?

Besök Star for Lifes webbplats