Organisation

Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén är partipolitiskt och religiöst obundet och arbetar för ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering. Afghanistankommittén arbetar på den afghanska landsbygden för allas rätt till lika möjligheter, social rättvisa och makt över sin utveckling och sina liv. Organisationen har bland annat ett omfattande arbete inom hälsa och utbildning.

Två kvinnor i läkarrock

Farzana och Maryam har läst på Svenska Afghanistankommitténs skola i Wardak och är snart färdiga sjuksköterskor.

Därför stöttas Svenska Afghanistankommittén av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Svenska Afghanistankommittén

Hälsa och utbildning trots utmaningar

Oavsett regim, trots krig eller bristande säkerhet har Afghanistankommitténs verksamhet i Afghanistan pågått i mer än 40 år. Genom god förankring i det lokala samhället och flera tusen medarbetare på plats kan Afghanistankommittén genomföra insatser inom hälsa, utbildning, självförsörjning och rehabilitering av personer med funktionsvariationer i 18 av landets 34 provinser. 99 procent av alla anställda är afghaner.

Under 2022 registrerades 2 400 000 patientbesök (varav 1 400 000 gjordes av kvinnor). I SAKs skolor gick drygt 133 000 barn. 64 procent av eleverna var flickor.

– Tack vare det stöd vi får från Postkodlotteriet kan tusentals afghanska flickor och pojkar gå i skolan. I ett land där diskrimineringen och fattigdomen är djup och många barn föds med funktionsvariationer är det extra viktigt att satsa på stöd till skolgång för alla, att kryckor och rullstolar finns för dem som behöver det och att kvinnor får möjligheter att försörja sig själva säger Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.


Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Afghanistankommittén är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2014.