Organisation

Svenska Postkodstiftelsen

Svenska Postkodstiftelsen har en unik ställning bland organisationerna som Postkodlotteriet stödjer eftersom den inte är slutmottagare för de insamlade pengarna. Stiftelsens uppdrag är att förmedla stöd till olika typer av projekt som bidar till positiv samhällsförändring.

Om Svenska Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen grundades av Svenska Postkodlotteriet år 2005. Stiftelsen har en nära koppling till Postkodlotteriet, men har sedan start en egen styrelse som ansvarar för verksamheten. Stiftelsens mål är att främja en hållbar utveckling för människa och natur genom att ekonomiskt stödja aktörer och projekt som långsiktigt verkar för en bättre värld.

Främjar en hållbar utveckling

Stiftelsens mål är att främja en hållbar utveckling för människa och natur genom att ekonomiskt stödja aktörer och projekt som långsiktigt verkar för en bättre värld. De projekt som får finansiellt stöd ska passa in under stiftelsens huvudsakliga verksamhetsområden: natur och miljö, idrott och kultur eller människor.

Grannskapsinitiativet

Postkodstiftelsen vill stötta ideella föreningar som arbetar på lokal nivå, och som därmed bidrar till att fler människor möts och välkomnas till ökad gemenskap i närområden. Som ideell förening finns nu möjlighet att söka ekonomiskt stöd via Grannskapsinitiativet. Stödet, på mellan 20 000–50 000 kronor, kan sökas av miljö-kultur- och idrottsorganisationer med förankring i lokalsamhället.

Ansök och läs mer om Grannskapsinitiativet här

Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

Stöd till både lokala och globala projekt

Genom stiftelsen stöder Postkodlotteriet både lokala och globala projekt. Genom att ha korta ledtider och en obyråkratisk struktur kan Postkodstiftelsen också stödja projekt där det krävs snabba beslut och flexibla lösningar.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade