Organisation

Svenska Postkodstiftelsen

Svenska Postkodstiftelsen har en unik ställning bland organisationerna som Postkodlotteriet stödjer eftersom den inte är slutmottagare för de insamlade pengarna. Stiftelsens uppdrag är att förmedla stöd till olika typer av projekt som bidar till positiv samhällsförändring.

Barn sitter i ring runt en vuxen ledare

Postkodstiftelsen stöttar bland annat En frisk generation, en organisation som arbetar hälsofrämjande med inriktning mot barnfamiljer.

Om Svenska Postkodstiftelsen

Postkodstiftelsen grundades år 2005 av Novamedia Sverige och har en nära koppling till Postkodlotteriet och Novamedia Sverige, men har sedan start en egen styrelse som ansvarar över verksamheten.

Främjar en hållbar utveckling

Stiftelsens mål är att främja en hållbar utveckling för människa och natur genom att ekonomiskt stödja aktörer och projekt som långsiktigt verkar för en bättre värld. De projekt som får finansiellt stöd ska passa in under stiftelsens huvudsakliga verksamhetsområden: natur och miljö, idrott och kultur eller människor.

Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007.

Utdelning 2021: 180 000 000 kr

Utdelning totalt: 1 907 635 100 kr varav 108 500 000 kr till Drömprojekt

Stöd till både lokala och globala projekt

Genom stiftelsen stöder Postkodlotteriet både lokala och globala projekt. Genom att ha korta ledtider och en obyråkratisk struktur kan Postkodstiftelsen också stödja projekt där det krävs snabba beslut och flexibla lösningar.

Vi använder cookies. Läs mer