Organisation

Svenska Röda Korset

Röda Korset arbetar med humanitärt hjälparbete. Målet är att lindra och förhindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det uppstår.

Lastbil med förnödenheter

Om Svenska Röda Korset

Finns i hela världen

Röda Korset finns i hela världen. Med 186 nationella föreningar i lika många länder bildar Röda Korset ett unikt nätverk som hela tiden finns på plats – före, under och efter en katastrof. I dag har Röda Korset 97 miljoner medlemmar och frivilligt engagerade människor som är beredda att göra en insats för medmänniskor i nöd.

Vill stoppa spridningen av hiv och aids

Röda Korset kämpar för att stoppa spridningen av hiv och aids och med att förebygga vanliga sjukdomar som diarré och mässlingen. En annan viktig del av arbetet är att informera människor om vad de själva kan göra för att förhindra sjukdomar. Röda Korset träder även in och avlastar den ordinarie sjukvården när ett land drabbas av en katastrof eller en konflikt.

Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Röda Korset är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.

Utdelning 2020: 24 000 000 kr

Utdelning totalt: 382 212 563 kr varav 50 808 009 kr till Specialprojekt

I Sverige sedan 1865

Röda Korset har funnits i Sverige ända sedan 1865 och arbetar till stor del med att bryta människors ofrivilliga isolering. Svenska Röda Korset har närmare 110 000 medlemmar, omkring 25 000 av dem är aktiva frivilligarbetare. I Sverige finns närmare 720 lokala rödakorskretsar som arbetar utifrån de olika lokala behov som finns runtom i landet.

Vi använder cookies. Läs mer