Organisation

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet har cirka 105 000 medlemmar fördelade på 350 klubbar, 17 distrikt och 80 klassförbund. Svenska Seglarförbundet är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet, (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

Två barn i en liten segelbåt.

Foto: Leon Page Åkerlund

Om Svenska Seglarförbundet

Segling för alla

Svenska Seglarförbundets vision är att svensk segling ska vara tillgänglig för alla. Svenska seglarförbundets är en integrerad del av den svenska idrottsrörelsen. Förbundets verksamhet bedrivs i föreningar, distrikt, klassförbund och Svenska Seglarförbundet.

Verksamhet som gagnar seglingen

Svenska Seglarförbundets arbete syftar till att utveckla idrotten segling. Förbundet bedriver dessutom verksamhet som gagnar seglingen i stort och bidrar aktivt till att öka intresset för såväl fritidssegling som idrotten segling.

Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Seglarförbundet är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2014.

Utdelning 2020: 5 000 000 kr

Utdelning totalt: 33 000 000 kr varav 4 000 000 kr till Specialprojekt

– Det stöd som Svenska Seglarförbundet fått från Postkodlotteriet har betytt enormt mycket för svensk segling. Dels i vårt arbete att utveckla ett livslångt intresse för segling men också i att göra vår idrott tillgänglig för alla. Det handlar om att ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet till en trygg start och inspirera till segling hela livet. Det har vi kunnat möjliggöra genom extra satsningar på vår prova på verksamhet, våra certifierade SSF Seglarskolor, vårt klubbstöd samt verksamheter som erbjuder parasegling samt integrationssegling. Med hjälp av stödet har vi verkligen kunnat ta kliv mot vår vision ”Segling – tillgänglig för alla”, säger Marie Björling Duell Förbundsdirektör/sportchef på Svenska Seglarförbundet.

Vi använder cookies. Läs mer