Organisation

Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet organiserar i dag cirka 1300 föreningar. Det är här den stora delen av all verksamhet utövas. Ideella ledare som tar hand om alla de barn som tar sina första stavtag eller för första gången glider på snö och sedan de ungdomar som med tiden satsar för att kunna tävla och prestera på skidor och snowboard.

Två personer i skidhjälm

Om Svenska Skidförbundet

Svenska Skidförbundet har till uppgift att främja och administrera skid- och snowboardidrotterna i Sverige på sådant sätt att de följer den svenska idrottsrörelsens verksamhetsidé samt att företräda sina idrotter i utlandet.

Alla på snö

Projektet "Alla på snö" skapar snöglädje för fjärdeklassare genom roliga och trygga upplevelser på snö under skoltid kostnadsfritt. Alla på snö riktar sig till fjärdeklassare och gymnasieungdomar från alla olika samhällsklasser, kön och nationaliteter. Projektet leds av Svenska Skidförbundet i samverkan med Svenska Skidförbundets grenar.

Målet med projektet är att skapa en bestående plattform, känsla och lustfyllda minnen till vinteraktiviteter i regionen sett i ett livslångt perspektiv med en nära relation till kultur och fritid.

Utdelning från Postkodlotteriet

Svenska Skidförbundet är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2014.

Utdelning 2020: 15 000 000 kr

Utdelning totalt: 86 400 000 kr varav 13 000 000 kr till Specialprojekt

Postkodlotteriet varnar för bedrägerier på Facebook. Läs mer

Vi använder cookies. Läs mer