Organisation

Sverige för UNHCR

FN:s flyktingorgan UNHCR har två grundläggande uppgifter – att leda och samordna internationella ansträngningar för att ge skydd till flyktingar, och att finna varaktiga lösningar för att flyktingar ska kunna bygga upp ett nytt och tryggt liv.

Därför stöttas Sverige för UNHCR av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Sverige för UNHCR

UNHCR är en av de största operativa organisationerna i fält. När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats. UNHCR tillgodoser flyktingarnas basbehov såsom bostad, mat, vatten och hälsovård, samt värnar om flyktingars rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Försvarar flyktingars rättigheter

UNHCR:s främsta uppgift är att försvara flyktingars rättigheter och trygga deras välbefinnande. UNHCR tar särskild hänsyn till barn och andra utsatta gruppers behov. Organisationen tar även särskild hänsyn till miljöaspekter och till främjandet av rättigheter och jämlikhet för kvinnor och flickor.

Utdelning från Postkodlotteriet

Sverige för UNHCR är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Arbetar för rätten att söka asyl

UNHCR arbetar för rätten att söka asyl samt att ingen ska behöva skickas tillbaka till ett område där personen fruktar för sitt liv eller frihet. Organisationen söker varaktiga lösningar för flyktingar genom att hjälpa dem att återvända till sitt hemland, att integreras i det första asyllandet eller bli omplacerade i ett tredje land. Riktlinjerna för UNHCR:s arbete utgår från FN:s flyktingkonvention.

– Postkodlotteriet har varit en partner till UNHCR i många år. Deras stöd till flyktingar runt om i världen har varit ovärderligt. De har hjälpt så många människor som har behövt lämna allt bakom sig. Vi uppskattar det här stödet, det är ett exempel på hur företag kan ta sitt sociala ansvar. Genom att stödja några av de mest utsatta människorna i världen: de som flytt, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade