Organisation

Sveriges Olympiska Kommitté

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) är en ideell förening med de olympiska idrotterna som medlemmar. SOK har uppdraget att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper men också att inspirera fler att utvecklas inom idrott samt sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling.

Ett barn provar på boxning. 

Därför stöttas Sveriges Olympiska Kommitté av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Sveriges Olympiska Kommitté

Strävar efter utveckling

Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) främsta uppgift är att förbereda och leda det svenska deltagandet i OS med sikte på konkurrenskraftiga OS-trupper. SOK verkar för att sprida de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan efter utveckling, skapa fler goda förebilder för unga och för att inspirera fler att utvecklas genom och inom idrott.

Projekt för att väcka intresse för idrott

Olympic Day är ett projekt där barn ska få prova på olika idrotter i ett olympiskt sammanhang med inspirerande olympier på plats. Tanken med Olympic Day är att skapa ett intresse för idrott hos barn och ungdomar, och SOK samarbetar med lokala idrottsföreningar för att genomföra olympiaden. Både aktiva och före detta aktiva olympiader är med vid varje olympiad för att stötta barnen som är med och deltar. Olympic Day är fylld av inspiration, drömmar och glädje.

Utdelning från Postkodlotteriet

Sveriges Olympiska Kommitté är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2014.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade