Organisation

Sveriges Stadsmissioner

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner arbetar med att hjälpa och stödja människor i utsatta livssituationer. Stadsmissionernas mål är att hjälpa utsatta i Sverige tillbaka till ett meningsfullt liv.

Tjej och ille håller armen om varandra

Om Sveriges Stadsmissioner

Lätt att hamna utanför skyddsnäten

Många människor hamnar någon gång i livet i en utsatt situation. De flesta klarar sig igenom svårigheter genom stöd från vänner och familj. Saknas det stödet är det dock lätt att hamna utanför skyddsnäten, och sedan kan det gå snabbt utför. Stadsmissionerna fångar upp de som faller mellan maskorna.

Erbjuder olika boendeformer

Stadsmissionernas arbete ser olika ut beroende på vilka grupper av utsatta som har behov av hjälp. Stadsmissionerna erbjuder olika boendeformer som hjälper människor i hemlöshet tillbaka till ett eget boende. Unga som hamnat vilse kan gå till olika ungdomsverksamheter där de kan få hjälp och stöd.

Utdelning från Postkodlotteriet

Sveriges Stadsmissioner är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.

Utdelning 2021: 24 000 000 kr

Extra covidstöd 2020: 2 400 000 kr

Utdelning totalt: 323 801 988 kr varav 51 645 480 kr till Drömprojekt

Integrationsarbete, missbruksvård och äldrevård

Andra frågor som Stadsmissionerna ägnar sig åt är till exempel integrationsarbete, missbruksvård och äldrevård. En viktig uppgift för Stadsmissionerna är också att föra utsatta målgruppers talan och tillvarata deras intressen i samhället.

Vi använder cookies. Läs mer