Organisation

Sveriges Stadsmissioner

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner arbetar med att hjälpa och stödja människor i utsatta livssituationer. Stadsmissionernas mål är att hjälpa utsatta i Sverige tillbaka till ett meningsfullt liv.

Därför stöttas Sveriges Stadsmissioner av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Sveriges Stadsmissioner

Lätt att hamna utanför skyddsnäten

Många människor hamnar någon gång i livet i en utsatt situation. De flesta klarar sig igenom svårigheter genom stöd från vänner och familj. Saknas det stödet är det dock lätt att hamna utanför skyddsnäten, och sedan kan det gå snabbt utför. Stadsmissionerna fångar upp de som faller mellan maskorna.

Erbjuder olika boendeformer

Stadsmissionernas arbete ser olika ut beroende på vilka grupper av utsatta som har behov av hjälp. Stadsmissionerna erbjuder olika boendeformer som hjälper människor i hemlöshet tillbaka till ett eget boende. Unga som hamnat vilse kan gå till olika ungdomsverksamheter där de kan få hjälp och stöd.

Utdelning från Postkodlotteriet

Sveriges Stadsmissioner är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.

Integrationsarbete, missbruksvård och äldrevård

Andra frågor som Stadsmissionerna ägnar sig åt är till exempel integrationsarbete, missbruksvård och äldrevård. En viktig uppgift för Stadsmissionerna är också att föra utsatta målgruppers talan och tillvarata deras intressen i samhället.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade