Organisation

The Hunger Project Sverige

The Hunger Project är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation vars mål är att besegra hunger och fattigdom. Organisationen driver utvecklingsprogram i tolv länder i Afrika, Latinamerika och Asien.

Därför stöttas The Hunger Project Sverige av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om The Hunger Project Sverige

Drivs av volontärer

The Hunger Projects arbete drivs till största delen av 375 000 volontärer. Hur arbetet utförs beror på vilka lokala förutsättningar som finns. Därför ser arbetet olika ut i olika delar av världen, men människors kapacitet att avskaffa sin egen hunger och fattigdom är alltid i fokus.

Strategiska åtgärder

The Hunger Project jobbar med åtgärder som är strategiska, långsiktiga och som skapar strukturella förändringar för att människor ska kunna avskaffa sin egen hunger. The Hunger Projects verksamhet bygger på att människor som lever i hunger och fattigdom inte är ett problem, utan en lösning.

The Hunger Projects arbete har tre grundpelare: social mobilisering, jämställdhet och lokalt ledarskap.

Utdelning från Postkodlotteriet

The Hunger Project Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012.

Sex länder i fokus

Det svenska stödet fokuseras i dagsläget på sex länder: Bangladesh, Etiopien, Indien, Ghana, Malawi och Mocambique. Utöver dessa länder verkar den globala organisationen även i Benin, Burkina Faso, Mexiko, Peru, Senegal och Uganda.

- Vårt arbete går ut på att stärka människor så att de själva kan ta sig ur hunger och fattigdom. Tack vare pengarna från Postkodlotteriet kan vi nå ut till människor i bland annat Ghana och Uganda. Pengarna bidrar till att skapa starka förändringsledare som bygger mer jämställda samhällen bättre rustade för klimatkatastrofer och annat som påverkar utvecklingen negativt. Effekten av medlen från Postkodlotteriet är fantastisk, säger Malin Flemström, The Hunger Projects vd.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade