The Hunger Project Sverige

The Hunger Project är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder The Hunger Project till att stötta människor att driva sin egen utveckling, bort från fattigdom och hunger.

Förmånstagare sedan 2012

Utdelning 2024:
7 000 000 kr

Utdelning totalt:
102 350 000 kr

Varav drömprojekt:
26 000 000 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från The Hunger Project Sverige

The Hunger Project Sverige berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

För jordbrukaren Abraham Narh i Ghana började resan ut ur fattigdom med utbildningar som hjälpte honom att öka sin skörd.

Kan din Postkodlott hjälpa människor att själva ta sina familjer och samhällen ur hunger och fattigdom?

The Hunger Project tror på alla människors kraft att förändra. De vet att bara en liten möjlighet kan frigöra enormt mycket kreativitet, handlingskraft och vilja att skapa en bättre framtid. Därför går deras arbete ut på att stärka människor så att de får förutsättningar och möjligheter att själva avskaffa sin egen hunger.

För jordbrukaren Abraham Narh i Ghana började den lilla möjligheten med utbildningar som hjälpte honom att öka sin skörd. Efter ett tag kunde han ta ett lån vid The Hunger Projects mikrofinansbank. Idag har hans jordbruk vuxit kraftigt och han har flera anställda.

Abraham berättar stolt om sina åtta barn, som till skillnad från hans egen uppväxt alla går i grundskolan eller studerar vidare. På frågan om vad han ser i deras framtid svarar han:

– Jag vill att mina barn själva ska bestämma över sin framtid, jag kommer inte lägga mig i. Min önskan är att de ska vara självständiga och ha makt att bestämma över sina liv, något jag själv inte hade möjligheten att göra.

Det här gör The Hunger Project

The Hunger Project arbetar för en värld utan hunger. Det gör de genom att möjliggöra för människor att tillsammans förändra de system som orsakar och upprätthåller hunger. Organisationen driver utvecklingsprogram i tretton länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I ytterligare 10 länder arbetar de med insamling, informationsspridning och påverkan.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Tack vare basstödet från Postkodlotteriet har vi möjlighet att utveckla vår verksamhet och stötta där det behövs som mest. Stödet är oerhört viktigt för vårt arbete för en värld utan hunger.

Malin Flemström

VD, The Hunger Project Sverige

Vill du veta mer om The Hunger Project Sverige?

Besök The Hunger Project Sveriges webbplats