Organisation

UNICEF Sverige

UNICEF är FN:s barnfond och har FN:s uppdrag att kämpa för alla barns rätt att få överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. UNICEF:s medarbetare finns på plats över hela världen - i regeringskorridorer, innerstadsgetton, flyktingläger och avlägsna byar för att hjälpa barn med det mest grundläggande under deras uppväxt.

Därför stöttas UNICEF Sverige av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om UNICEF Sverige

UNICEF kämpar för alla barn

UNICEF hjälper alla barn – oavsett nationalitet, hudfärg, religion och landets politiska ledning. UNICEF hjälper barn både på lång sikt och i akuta situationer. I katastrofer ser UNICEF till att hjälpen blir rättvis – de barn som har det sämst får hjälpen först. Barnen kommer alltid först och organisationen stannar så länge det behövs.

Barnkonventionen är grunden

Barnkonventionen är grunden för UNICEF:s insatser. I enlighet med barnkonventionens artiklar ser UNICEF till att barn vaccineras mot dödliga sjukdomar, får rent vatten och näringsriktig mat, får en bra hälsovård, får gå i skolan samt att de skyddas från våld och övergrepp.

Utdelning från Postkodlotteriet

UNICEF Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.

Unikt inflytande

UNICEF finns med där lagar stiftas och beslut fattas. Som ett politiskt och religiöst obundet FN-organ har UNICEF ett unikt inflytande som gör det möjligt att samarbeta och förhandla med regeringar, myndigheter och lokala organisationer över hela världen.