Organisation

Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF kämpar för natur och miljö över hela världen. WWF:s mål är att skydda den biologiska mångfalden och främja en hållbar användning av våra naturresurser.

Därför stöttas Världsnaturfonden WWF av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Världsnaturfonden WWF

En ledande naturvårdsorganisation

WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. Idag är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder.

Vill hitta lösningar på klimatfrågan

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bevara världens biologiska mångfald. WWF lägger också stort fokus på att hitta lösningar på en av mänsklighetens största utmaningar – klimatfrågan. WWF verkar även för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt och för att minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

Utdelning från Postkodlotteriet

Världsnaturfonden WWF är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2005.

Temasatsning 2023, Nature based Solutions:
20 000 000 kr

WWF kämpar för haven

WWF jobbar stenhårt för att få politikerna att samarbeta och utgå från vad havet klarar när de sätter regler för fiske, jordbruk, sjöfart och andra aktiviteter som påverkar ekosystemen.