Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder WWF bland annat till arbetet för att göra Östersjön till ett levande hav igen.

Förmånstagare sedan 2005

Utdelning 2024:
20 000 000 kr

Temasatsning 2023, Nature based Solutions:
20 000 000 kr

Utdelning totalt:
766 801 128 kr

Varav drömprojekt:
132 780 688 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

Världsnaturfonden WWF arbetar för att väcka Östersjön till liv. På bilden släpps en ung gädda ut i ett av de återskapade habitaten i Stockholms skärgård.

Kan din Postkodlott göra Östersjön levande igen?

Östersjön är världens största hav med bräckt vatten. Det gör att arter som lever här är unika, en blandning av sötvattens- och saltvattensarter som anpassats till vårt innanhav. Men Östersjön är också ett av världens mest förorenade hav, allvarligt påverkat av övergödning. Döda bottnar är ett stort problem för ekosystemet. Övergödningen gör det också svårt för viktiga rovfiskar att klara av att fortplanta sig, och spiggen breder ut sig vilket riskerar att rubba ekosystemet än mer.

Det går åt rätt håll och kampen fortsätter

Det finns ljusglimtar. WWF har länge arbetat för att få stopp på utsläppen i Östersjön och enligt forskare som följer utvecklingen har övergödningen minskat. Men även om det nu går åt rätt håll kommer det ta mycket lång tid innan Östersjön återhämtar sig. Därför pågår WWFs största satsning någonsin för att återställa förstörda livsmiljöer utmed Östersjöns kust. Miljöer som utgör viktiga lekplatser och barnkammare för många av havets arter.

WWF arbetar tillsammans med partners med att restaurera undervattensängar, öppna upp fiskvandringsvägar och återskapa våtmarker. Dessutom testas innovativa metoder för att minska erosionsskador på mjuka bottnar i farleder – där undervattensvirvlar från de stora fartygen rivit upp växtlighet – för att livet ska kunna komma tillbaka.

Samarbetar med forskare, myndigheter och företag

För att komma tillrätta med de omfattande problemen i Östersjön samarbetar WWF med forskare, myndigheter, andra organisationer, företag och allmänhet. I över 50 år har WWF Sverige kämpat för natur och miljö över hela världen. Målet är att skydda den biologiska mångfalden och främja en hållbar användning av våra naturresurser.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Tack vare stödet kan WWF fortsätta kämpa för en levande planet – för djuren, för naturen och för människan.

Gustaf Lind

Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Vill du veta mer om Världsnaturfonden WWF?

Besök Världsnaturfonden WWFs webbplats