Organisation

Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Vi‑skogen har sedan starten 1983 bidragit till att plantera över 148 miljoner träd, och under de senaste tio åren har organisationen stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom.

Därför stöttas Vi-skogen av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om Vi-skogen

Träd är ett fantastiskt verktyg i fattigdomsbekämpning. Träd gör att utarmade jordar återfår sin naturliga bördighet, och skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukt, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter.

Agroforesty skapar lönsamma jordbruk

Metoden agroforesty utvecklar jordbruket och skapar en bättre bördighet samtidigt som det genom trädplantering minskar jorderosionen och stoppar ökenspridningen. Genom denna insats får fattiga i östra Afrika möjlighet att skapa ett lönsamt och hållbart jordbruk som de kan leva på.

Ambassadörer

Vi-skogen jobbar med Babben Larsson, Anders Lundin, Helen Sjöholm och Solala.

– "Vi-skogen jobbar med precis de saker jag tror kan göra skillnad: hjälp till självhjälp för utsatta småbönder som ger dem förnyelsebara resurser samtidigt som träden de planterar gör nytta för det globala klimatet", säger Babben Larsson.

Utdelning från Postkodlotteriet

Vi-skogen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2015.

–– Med stödet från Svenska Postkodlotteriet kan vi bekämpa både fattigdom och klimatförändringar. Basstödet vi fick under 2021 motsvarar 440 000 träd hos småskaliga bönder i östra Afrika. Träden gör att böndernas skördar ökar ger dem mer mat på bordet – dessutom ger träden bönderna större anpassningsförmåga och motståndskraft mot klimatförändringar, säger Charlotta Szczepanowski, styrelseordförande.