Organisation

Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Vi-skogen har sedan 1983 hjälpt 1,8 miljoner människor ur fattigdom.

En kvinna håller upp ett litet träd

Jamila är en av deltagarna i Vi-skogens projekt Kvinnliga trädhjältar. I projektet får kvinnorna som deltar, trädhjältarna, utbildning i hur de kan återplantera och vårda skogen. Projektet finansieras med medel från Postkodlotteriet.

Om Vi-skogen

Träd är ett fantastiskt verktyg i fattigdomsbekämpning. Träd gör att utarmade jordar återfår sin naturliga bördighet, och skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukt, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter.

Agroforesty skapar lönsamma jordbruk

Metoden agroforesty utvecklar jordbruket och skapar en bättre bördighet samtidigt som det genom trädplantering minskar jorderosionen och stoppar ökenspridningen. Genom denna insats får fattiga i östra Afrika möjlighet att skapa ett lönsamt och hållbart jordbruk som de kan leva på.

Utdelning från Postkodlotteriet

Vi-skogen är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2015.

– Med stödet från Svenska Postkodlotteriet kan vi bekämpa både fattigdom och klimatförändringar. Pengarna vi fick under 2019 gjorde så att vi bland annat kunde utbilda 41 538 bönder kring Victoriasjön i agroforestry. Detta leder till att böndernas skördar ökar och de får mer mat på bordet samt att de får större anpassningsförmåga och motståndskraft mot klimatförändringar, säger Anna Tibblin, generalsekreterare.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade