Organisation

WaterAid

WaterAid är en oberoende internationell organisation. Genom bistånd, opinionsbildning och påverkan arbetar WaterAid för att världens fattigaste ska få hygienutbildning, samt långsiktig tillgång till rent vatten och sanitet.

Därför stöttas Wateraid av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om WaterAid

Samverkan med myndigheter

WaterAid arbetar i världens fattigaste samhällen och med de mest marginaliserade människorna. WaterAid arbetar i nära samverkan med nationella och lokala myndigheter, partnerorganisationer och samhällen för att säkerställa att lokala behov styr insatserna och dessa blir långsiktiga och hållbara.

Opinionsbildning och påverkan

Tillsammans med sina partners kämpar WaterAid för allas rätt till vatten, sanitet och hygien. WaterAid arbetar även för att fler ska uppmärksamma den viktiga roll som dessa rättigheter spelar i kampen för folkhälsa, jämställdhet och fattigdomsbekämpning.

Utdelning från Postkodlotteriet

WaterAid är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012.

I Sverige sedan 2009

Sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner människor fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAid:s arbete. WaterAid har funnits globalt sen 1981 och i Sverige sedan 2009. WaterAid arbetar idag i 37 länder.