We Effect

We Effect är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder We Effect bland annat till arbetet för att stärka bönder med småskaliga jordbruk, så att de kan sätta mat på bordet och på egen hand ta sig ur fattigdom.

Förmånstagare sedan 2009

Utdelning 2024:
18 000 000 kr

Utdelning totalt:
251 775 514 kr

Varav drömprojekt:
31 315 000 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från We Effect

We Effect berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

We Effects stöd och utbildning har skapat förutsättningar för bonden Julitha Xephania Shirima i Tanzania att försörja sin familj. Genom den lokala spara- och lånegruppen har hon kunnat investera i sitt jordbruk.

Kan din Postkodlott utrota hunger i världen?

Var nionde människa på jorden lever i hunger och svälten i världen ökar snabbt. Bönder med småskaliga jordbruk odlar idag 30 procent av världens mat men klimatförändringar och mer oförutsägbart väder gör det allt svårare att sätta mat på bordet. Bönder som brukat sin jord i generationer kan inte längre odla mat, varken åt sig själva eller andra.

– We Effect ser hur bönder som kan bidra till mattryggheten och ekonomisk utveckling I stället tvingas lämna sina marker och söka andra jobb i städerna. En utveckling i fel riktning som We Effect kan förebygga, säger Anna Tibblin, generalsekreterare.

För allas rätt till ett liv fritt från hunger

I 65 år har We Effect arbetat med långsiktiga och hållbara lösningar som leder till att människor kan ta klivet bort från hunger för gott. Som utsatt är det mycket svårt att agera ensam, därför samarbetar We Effect med kooperativa organisationer – det vill säga lokala företag och organisationer som drivs och ägs av sina medlemmar – för att människor ska kunna bli självständiga genom samarbete. Genom att säkra tillgången till mark för småskaliga jordbruk och skapa förutsättningar för människor att sälja sina grödor till schyssta priser, utan korruption, så kan många fler äta sig mätta.

Utbildning för att hantera klimatförändringarna

We Effect ser också till att bönderna får utbildning i hur de kan anpassa sig för att hantera och leva med klimatförändringarna. Då minskar sårbarheten och gör människor bättre rustade mot kriser. Joyce Lupemba som driver ett småskaligt jordbruk i Tanzania berättar:

– Genom We Effect har vi bland annat fått Kunskap och stöd för att skaffa utrustnings som samlar regnvatten att vattna våra odlingar med.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Tack vare pengarna från Postkodlotteriet kan fler kvinnliga bönder mätta sina barn, utveckla sina gårdar och ta sina familjer ur fattigdom för gott.

Anna Tibblin

Generalsekreterare, We Effect

Vill du veta mer om We Effect?

Besök We Effects webbplats