Organisation

We Effect

We Effect är en svensk biståndsorganisation som grundades 1958 och som idag finns i mer än tjugo länder i fyra världsdelar. Det är världens största kooperativa biståndsorganisation.

Därför stöttas We Effect av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 60 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om We Effect

We Effect arbetar för att utrota fattigdomen i världen. Med fokus på jämställdhet, kvinnor och hjälp till självhjälp, där människor tillsammans organiserar sig. Då blir effekten att fler familjer får ökade inkomster, mat på bordet och tak över huvudet – och kan ta klivet ur fattigdomen för gott.

Arbetar inom flera områden

We Effects fokusområden är hållbar landsbygdsutveckling, värdigt boende, finansiella tjänster, rätten till mark och motståndskraft mot klimatförändringar. Genom att främst arbeta med småskaliga jordbruk nås miljoner människor.

Utdelning från Postkodlotteriet

We Effect är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009.

Ökat inflytande vägen ut ur fattigdom

Möjligheten att producera näringsrik mat, få inkomster från jordbruket och tillgång till en bostad är avgörande för att människor ska ta sig ur fattigdomen. När kvinnor får ökat inflytande ger det vinster för familjerna eftersom mer pengar läggs på mat, sjukvård och utbildning. Därför fokuserar We Effect på mat, bostäder och jämställdhet.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade