Organisation

World Childhood Foundation

Stiftelsen World Childhood Foundation är en religiöst och politiskt oberoende stiftelse som grundades 1999 av Drottning Silvia. Arbetet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. World Childhood Foundations mål är att inget barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer.

Illustration av ett barn som står på en stege och färglägger en regnbåge

Om World Childhood Foundation

Arbetar med barn som riskerar utsättas för övergrepp

World Childhood Foundation arbetar för att förebygga våld och övergrepp mot barn. Childhood arbetar framförallt med de grupper som löper störst risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Till dem hör barn som lever på gatan, barn som redan utsatts för våld och övergrepp, barn som inte kan bo med sina föräldrar eller som lever i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnen mest behöver – trygga vuxna.

Utdelning från Postkodlotteriet

World Childhood Foundation är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2015.

Utdelning 2021: 7 000 000 kr

Extra covidstöd 2020: 700 000 kr

Utdelning totalt: 67 125 000 kr varav 26 775 000 kr till Drömprojekt

Vi använder cookies. Läs mer