World Childhood Foundation

World Childhood Foundation är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder Childhood till att förebygga sexuella övergrepp mot barn, i Sverige och internationellt.

Förmånstagare sedan 2015

Utdelning 2024:
7 000 000 kr

Utdelning totalt:
88 157 000 kr

Varav drömprojekt:
26 807 000 kr

Ikon som föreställer en TV

Tack från World Childhood Foundation

World Childhood Foundation berättar själva om hur de kan göra världen bättre – tack vare din lott. Se filmen.

Tack vare extra stöd från Childhood kunde deras mångårige partner NGO Resource Center i Ukraina ge psykosocialt stöd och traumabearbetning till cirka 600 barn och föräldrar under 2022. De gav även utbildning och stöd till över 100 personer från 54 civilsamhällesorganisationer om hur de kan skydda barn från sexuella övergrepp.

Kan din Postkodlott skydda barn mot övergrepp?

Childhood förebygger sexuella övergrepp mot barn. Det gör de i partnerskap med eldsjälar, gräsrotsorganisationer, företag, stiftelser och andra aktörer som delar visionen om en värld där inget barn utsätts för sexuella övergrepp. De investerar i innovationer, metoder och samarbeten som stärker skyddet och minskar riskerna för särskilt sårbara grupper. De bedriver påverkansarbete, ökar kunskapen och medvetenheten om sexuella övergrepp mot barn. De skapar långsiktig och hållbar förändring.

Childhoods arbete utgår från FN:s Barnkonvention och de globala målen 5, 16 och 17. Arbetet finansieras av företag, stiftelser och privata givare. Childhood grundades 1999 av Drottning Silvia.

Viktiga insatser för utsatta barn i Ukraina

Childhood har arbetat i Ukraina i närmare två decennier och byggt upp ett brett nätverk av lokala partners. Tillsammans har de stärkt skyddet för extra utsatta grupper. Hit hör barn placerade på institution, barn med funktionsnedsättning och hbtq-unga. På senare år har Childhood särskilt fokuserat på att bygga upp kompetensen i landet kring sexuella övergrepp mot barn. Behovet av just den kunskapen blev mer akut än vad man kunnat föreställa sig före februari 2022.

Dagarna efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina tog Childhood kontakt med sina partners i Ukraina, Moldavien och Polen. De fanns där från dag ett för barn och familjer som behövde stöd. Childhood tog snabbt beslut om att betala ut extra krisstöd för att möjliggöra skydd, evakuering och humanitära insatser för särskilt sårbara grupper.

Vill du också bidra?

Gå med i Postkodlotteriet

Tack till dig som är med i Postkodlotteriet och som gör det möjligt för oss att förebygga sexuella övergrepp mot barn.

Joel Borgström

Programansvarig och projektledare, World Childhood Foundation

Vill du veta mer om World Childhood Foundation?

Besök World Childhood Foundations webbplats