Organisation

World Childhood Foundation

Childhood grundades 1999 av Drottning Silvia. Organisationens arbete utgår från FN:s Barnkonvention och de globala målen (5.2, 16.2 och 17). De är religiöst och politiskt oberoende. World Childhood Foundations mål är att inget barn ska hamna i våldsamma och riskfyllda miljöer.

Därför stöttas World Childhood Foundation av Postkod­lotteriet

Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer.

Det var anledningen till att lotteriet startade en gång i tiden. Hela överskottet går till 61 ideella organisationer som kämpar för människa, djur och natur.

Alla som har en Postkodlott bidrar tillsammans med runt en miljard kronor varje år.

Om World Childhood Foundation

Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Det gör de genom att:

· Inspirera till och utveckla nya metoder samt stärka och sprida framgångsrika metoder för att hjälpa barn och familjer i utsatthet.

· Bidra till långsiktiga systemförändringar som på riktigt stärker barns rättigheter och skydd.

· Starta upp, driva och stötta strategiska insatser med potential, ofta i partnerskap med gräsrotsorganisationer.

· Investera i innovativa idéer och bidra till att nya organisationer kan etableras.

· Skapa och stärka kontakter och nätverk mellan personer, initiativ, organisationer och andra barnrättsaktörer.

· Rikta ljuset mot och satsa på frågor som få vågar pratar om, och ännu färre arbetar med.


Utdelning från Postkodlotteriet

World Childhood Foundation är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2015.