Hand in hand utbildar kvinnor i entreprenörskap

Att satsa på kvinnors entreprenörskap lönar sig. Inte bara för kvinnan och hennes familj, utanför hela samhället de lever i. Tack vare alla er som är med i Postkodlotteriet skapades förra året 1 597 nya företag, som tillsammans gav 1 693 nya jobb.

Hjälper människor ta sig ur fattigdom

Om någon skapar sig ett jobb, skapas oftast fler jobb. Hand in hand är en av de ideella organisationer som får ta del av Postkodlotteriets överskott. Organisationen arbetar för att hjälpa människor att på egen hand ta sig ur fattigdom, och få en stadigvarande inkomst.

Pellagia Waini i Zimbabwe är en av de tusentals kvinnor som fått hjälp av Hand in Hand att själv bygga upp ett bättre och tryggare liv för sig och sin familj:

– Nu när vi har fått en stadig inkomst kan jag ge mina barn tre mål mat om dagen och skicka min dotter till skolan. Vi kan till och med spara tio till tjugo dollar i månaden, berättar Pellagia Waini, som arbetar som jordbrukare, och har tagit del av Hand in Hands träning för att utveckla och expandera sitt företag.

9 av 10 kvinnor investerar sin inkomst i familjen

Att satsa på kvinnors entreprenörskap är vägen ut ur fattigdom. Enligt Världsbanken investerar 90 % av kvinnorna sin inkomst i familjen jämfört motsvarande siffra för män, 35 %. Att satsa på kvinnor leder till att barnen får gå i skola, bättre hälsa för hela familjen och en möjlighet att bryta fattigdomsspiralen för gott.

Sedan Hand in hand grundades 1989 har över 2 miljoner människor tränats i organisationens självhjälpsgrupper. Det har resulterat i nästan lika många nystartade företag, och över 3 miljoner jobb. Det innebär att 3 miljoner familjer kan äta sig mätta, och att barnen i familjerna kan gå i skolan istället för att tvingas arbeta.

Postkodlotteriet har stöttat Hand in Hand sedan 2009, med över 119 miljoner kronor. Ett stöd som möjliggör Hand in Hands arbete med att bekämpa fattigdom genom kvinnors entreprenörskap.