Kvinnor och barn utanför sjukhuset i Sierra Leone

Fler överlever i Sierra Leone

I Sierra Leone dör ungefär vart femte barn innan det hunnit fylla fem år. Mödradödligheten är också bland de högsta i världen. Tillgången till sjukvård var dålig redan innan ebolaepidemin drabbade landet 2014‑2016 och blev ännu sämre efteråt. Tio procent av landets sjukvårdsanställda dog i ebola och stora delar av sjukvården ödelades. Det är bakgrunden till att Läkare Utan Gränser bygger ett nytt sjukhus för barn och mödravård i utkanten av staden Kenema.

Byggarbetare under bygget av nytt sjukhus i Sierra Leone

En sargad sjukvård

Det är fortfarande stor brist på kvalificerad sjukvårdspersonal sedan ebola härjade i Sierra Leone. Tilliten till vården är inte heller som den borde vara. Många sjukvårdsanställda är oavlönade, vilket gör att patienter krävs på avgifter, även gravida kvinnor och barn under fem år, som egentligen är berättigade kostnadsfri sjukvård. Många väntar med att söka vård – eller söker inte alls –för att de helt enkelt inte har råd, eller för att de saknar förtroende för sjukvården. Kenema, där Läkare Utan Gränser nu bygger ett nytt sjukhus, var ett av de distrikt som drabbades värst av ebolaepidemin.

Vilka sjukdomar drabbar mammor och barn?

Malaria, diarrésjukdomar och luftvägsinfektioner är de sjukdomar som orsakar flest dödsfall bland barn under fem år. Ett stort problem för befolkningen är även sjukdomen Lassafeber som skördar många människoliv.

Utbildning av sjukvårdspersonal

Som en del i projektet med sjukhusbygget ingår att Läkare Utan Gränser utbildar sjukvårdspersonal. Under 2018 utbildade de 160 sjukvårdsanställda i Kenema genom det egna programmet Medical Academy. Ytterligare femtio sjuksköterskor och barnmorskor utbildas i Ghana under två år, och kommer sedan att återvända för att arbeta på sjukhuset i Kenema. Framöver kommer man även att bedriva utbildning av sjukvårdspersonal på Kenema-sjukhuset.

Förnybar energi ska driva sjukhuset

En del i hållbarhetsplanen är att sjukhuset ska drivas av förnybar energi. Just nu installeras solceller och energilager som ska göra detta möjligt.

Sjukhuset växer fram

Kenemasjukhuset byggs i etapper och beräknas växa till och med i december 2022. Då ska det finnas 161 bäddar och sjukhuset kommer att inkludera en intensivvårdsavdelning, en mottagning för Lassafeber, akutmottagning, förlossningsavdelning samt mödra- och barnhälsovård.

Den första etappen

Den första delen av sjukhuset har redan öppnat. Den öppnade i maj 2019, för barn under fem år med akuta medicinska problem, till exempel allvarlig undernäring. Den allra första patienten hette Fudia och var femton månader gammal.

Byggarbetare i Sierra Leone

Den första patienten – lilla Fudia

Informationen i den här texten kommer från ett blogginlägg skrivet av en av medarbetarna på sjukhuset i Kenema.

Det var en onsdagsmorgon i maj då Läkare Utan Gränsers nya sjukhus öppnade för första gången. Sjukvårdspersonalen samlades i sina gröna kläder och hurrade förväntansfullt när grindarna öppnades. Nästan två och ett halvt år av förberedelser hade lett fram till det här ögonblicket.

Hon hette Fudia

Strax anlände den första patienten. En mamma kom in på akuten med sin 15 månader gamla dotter. En grupp sjuksköterskor och assistenter från akutmottagningen ledsagade mamman och dottern till avdelningen för undernärda barn. Mamman såg orolig ut och bar sin dotter i famnen. Flickan såg trött och nervös ut när mamman la henne ner på en sjukhussäng. Hennes namn var Fudia.

Alla ville ta hand om henne

Fudia hade haft feber och diarré i en månad, och hon led av akut undernäring.

Alla på sjukhuset var ivriga att ta hand om den första patienten och många samlades kring Fudia och hennes mamma. Fudia grät när sjukvårdspersonalen kontrollerade längd, vikt och måttet på flickans överarm för att mäta undernäringsgrad. Mamman stod tyst vid sidan av och såg på.

Det första leendet

Under resten av dagen gjorde sjuksköterskorna sitt bästa för att få den lilla patienten och hennes mamma att känna sig bekväma. Sjuksköterskorna satt tillsammans med dem, delade med sig av uppmuntrande ord, skrattade och skapade en familjär stämning. När det var dags för den första matningen sjöng personalen och klappade i händerna, och då gav Fudia ifrån sig ett första leende.

Hon mådde allt bättre

Under de följande dagarna mådde Fudia allt bättre. Så småningom, när det var matdags och personalen sjöng och klappade i händerna, sjöng och klappade Fudia med. För varje dag som gick blev hon lite gladare.

Dags för hemgång

Inom ett par veckor var avdelningen för undernärda barn nästan fullbelagd, och det var dags för den första patienten att skrivas ut. Fudia och hennes mamma fick med sig medicin och näring så att det skulle räcka fram till återbesöket. Fudia satt i bärsjalen på mammans rygg när de vinkade hejdå och gick ut genom sjukhusets grindar. Läs mer om Läkare Utan Gränser

Om Läkare Utan Gränser

Internationellt nätverk: Läkare Utan Gränser är ett internationellt nätverk som består av 19 sektioner i lika många länder. 

Läkare Utan Gränser: Verksamheten i Sverige bildades av tre läkare 1993 och går ut på att samla in pengar, rekrytera fältarbetare och bedriva press- och opinionsarbete.

Fältarbetare i 60 länder: Läkare Utan Gränser skickar ut cirka 2 500 internationella fältarbetare på sammanlagt 6 500 uppdrag om året. Omkring 100 av dem skickas från Sverige.