Tjejer från BACKA projektet samlade i Senegal. De är glada och går längs en gata i Senegal.

Systerskap för ökad jämställdhet

Över hela världen kämpar flickor för att få bestämma över sina liv. Flickorna är experter på de problem och utmaningar de möter, men ändå är det få som lyssnar på dem och prioriterar deras behov. Tjejers möjligheter begränsas på grund av traditioner, strukturer och värderingar. Men det finns en stor kraft hos tjejer att själva bryta normen och driva utvecklingen mot ökad jämställdhet – och nu finns ett projekt som stödjer dem.

Tonårstjejer i Sverige och Senegal har gått samman i ett gemensamt projekt för att backa varandra och kämpa för att världen ska bli en mer rättvis och jämställd plats. Tillsammans utbildar och stöttar de varandra inom Plan Internationals och Fryshusets projekt Sisters Create, som har möjliggjorts av alla i Sverige som har eller har haft en lott i Postkodlotteriet.

Projektet stärker ungdomar, särskilt flickor, genom konst, kultur, musik och teateraktiviteter. Tjejer och icke-binära erbjuds olika utbildningar inom bland annat jämställdhet, genusfrågor, flickors rättigheter och ledarskap. De får även tillgång till musikstudios och andra utrymmen för att fritt kunna skapa musik och annan konst och kultur.

Plan International jobbar för jämställdhet för tjejer och flickor i Senegal, tillsammans med Fryshuset driver de projektet Backa.

Det började med Timbuktu

Det hela började år 2012 när artisten Jason ”Timbuktu” Diakité åkte till Senegal tillsammans med Plan International för att starta en studio. Idén var att studion skulle fungera som en trygg plats för barn där de skulle få chans att uttrycka sig och skapa musik, men även lära sig om sina rättigheter. Projektet utvecklades och fick namnet Sisters Create.

Hemma i Sverige höll Fryshuset samtidigt på med en utbildning som de kallade för Backa systerskapet. Efter att ha arbetat på varsitt håll gick de två organisationerna ihop för ett gemensamt projekt riktat till tjejer i både Sverige och Senegal. Projektet kallas för Sisters Create.

En hållbar förändring

Projektet Sisters Create ger tjejer i utsatta (förorts) områden i Sverige och Senegal utrymme och verktyg för att driva utveckling mot ökad jämställdhet. För att förändra bakomliggande strukturer involveras även killar, föräldrar, andra vuxna och beslutsfattare i projektet.

Fokus för projektet är att stärka tjejers förmåga att skapa förändring i sina egna liv och att agera som förebilder för andra unga tjejer. Projektet innebär också ett utbyte mellan senegalesiska och svenska tjejer.

Studio Timbuktu

I Pikine, en av Dakars förorter, ligger Studio Timbuktu, initierad av artisten Jason "Timbuktu" Diakité i samarbete med den senegalesiska rapparen Matador. Där får unga lära sig om sina rättigheter, utveckla konstnärliga och tekniska färdigheter inom musik, teater, konst och media, och möjlighet att sprida sina budskap. I Senegal är rapmusiken stor och politisk och en viktig kanal för unga i utsatta områden för att nå ut till sin omgivning och till makthavare. Under åren har utrymmet dominerats av killar, men med projektet Sisters Create blir förutsättningarna bättre för tjejer att också ta plats.

Backa projektet drivs av Plan International och Fryshuset med syfte att tjejer ska få möjlighet att ta plats i samhället.

Läget för unga tjejer i Senegal och Sverige

Patriarkala normer begränsar tjejers deltagande, inflytande och makt världen över. I Senegal förväntas många tjejer ta ett stort ansvar för hushållssysslor. Föräldrar är ofta ovilliga att låta dem delta i aktiviteter utanför skolan och hemmet i rädsla för att det kan vara osäkert eller ses som olämpligt. Därför uppmuntras heller inte tjejer att ta plats på samma villkor som killar.

Även i Sverige kämpar många tjejer med att våga ta plats. Många upplever att deras åsikter inte är viktiga och att de inte blir lyssnade på. Känslan av maktlöshet uppstår särskilt hos unga i socioekonomiskt utsatta förorter. Områden som i media, och av omgivningen, ofta förknippas med kriminalitet, drogmissbruk och arbetslöshet. Det är en onyanserad bild som har negativ inverkan på de ungas självkänsla och framtidstro.

Det här är Sisters Create

Ett projekt som drivs av Plan International och Fryshuset. Syftet är att tjejer ska få möjlighet att ta plats i samhället.

Speciellt projekt som drivs i två olika delar av världen, Sverige och Senegal.

Tjejer och icke-binära får gå en utbildning om jämställdhet där de får lära sig om sina rättigheter. De får bl.a. tillgång till musikstudios för att fritt kunna skapa musik och annan kultur.

Flickor kämpar världen över för att få bestämma över sina liv...

...och med projektet Sisters Create kämpar man tillsammans med flickor för att de ska bli lyssnade på och att deras röster och behov ska tas på allvar.

Fyra tjejer som alla är med i backaprojektet, här tillsammans i Fryshuset. Alla har de lärt sig mer om systerskap och jämställdhet.

Fyra engagerade tjejer

Vi har träffat fyra tjejer som är engagerade i Projektet Sisters Create: Fatou och Sokhna från Senegal, som var på besök i Stockhom i oktober 2019. Och Seida och Biinta från Sverige.

Fatou – kämpar för kvinnors rättigheter

Fatou hörde talas om projektet Sisters Create första gången 2018 och har genom utbildningar fått lära sig om teamwork, nätverk, entreprenörskap, kommunikation, ledarskap och annat. Det har betytt mycket för henne.

– I Senegal har kvinnorna inte samma rätt att bestämma som männen, kvinnor är utsatta för våld, tjejer blir bortgifta mot sin vilja och många anser att det inte är viktigt för tjejer att utbilda sig. Det som krävs för att få en förändring är att flickor och kvinnor i Senegal själva tar fighten. Förändringen kommer genom oss.

Under besöket i Stockholm har Fatou fått chansen att prata med svenska tjejer och upptäckt hur mycket de har gemensamt. De delar kampen för flickors och kvinnors rättigheter. Trots nuläget ser hon ljust på framtiden i Senegal och tror att Sisters Create och Backa-metoden gör skillnad. Hon är säker på att kvinnorna i framtiden kommer att vara starka och ha mycket att säga till om.

Fatou på bilden kommer från Senegal och kämpar för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Här i en intervju för Postkodlotteriet.

"Jag ser positivt på framtiden och är övertygad om att det som Sisters Create sysslar med kommer skapa positiv förändring för framtidens kvinnor i Senegal"

- Fatou

Sokhna – bättre självkänsla

Sokhna från Senegal tycker att det allra mest positiva med Backa-metoden är systerskapet och gemenskapen mellan kvinnorna. Genom projektet har hon fått bättre självkänsla och mer kunskap inom genusfrågor, ledarskap och kommunikation. Hon har även lärt sig att stå upp för sina åsikter och våga säga nej.

– Det har varit fantastiskt att få besöka Sverige, säger hon och berättar hur mycket hon tycker om Stockholm som stad. Hon har även besökt Husby, där hon blev inspirerad och berörd av kvinnor hon träffade.

Sokhna som är på bilden kommer från från Senegal och tycker att det allra mest positiva med Backa är systerskapet och gemenskapen mellan kvinnorna.

"Jag har lärt mig stå upp för mina åsikter och idag vågar jag säga nej"

Sokhna, från Senegal

Seida – berättar om livet i förorten

Seida är 17 år och går på gymnasiet men redan när hon gick i åttonde klass hörde hon talas om Backaprojektet genom skolan. Seidas föräldrar kommer från Egypten, men själv är hon född i Sverige och uppvuxen I en förort till Stockholm.

– Det är svårt att växa upp i förorten, det är mycket våld, och det är vanligt att de yngre tar efter det dåliga beteendet, på grund av de ser upp till dem som är äldre. Det är en del droger, mycket skottlossningar och sånt.

Har Backaprojektet gjort någon skillnad för dig?

– Ja, absolut, nu försöker jag prata med andra ungdomar, försöker hjälpa dem att tänka annorlunda och att de inte ska se upp till alla de som är kriminella eller gör andra dumheter.

Biinta – engagerar andra ungdomar

Biinta är också 17 år och född i Sverige, men föräldrarna kommer från Mali. Även hon är uppvuxen i en förort till Stockholm. På fritiden skapar hon projekt inom socialt entreprenörskap tillsammans med sina vänner, och hon har en egen Youtubekanal där hon visar upp sin vardag.

Biinta berättar att Backaprojektet har förändrat henne.

– Jag har fått en helt ny syn på världen. Förut levde jag som i en bubbla men nu har jag ett nytt tankesätt och jag beter mig annorlunda mot andra människor. Jag hade mycket fördomar om andra förut.

Varje dag jobbar Biinta tillsammans med andra för att få fler ungdomar att engagera sig i Backaprojektet. Det bästa med Backa tycker hon är att det är roligt samtidigt som det förändrar tankesätt och beteenden.