Med projektet "Ett levande Östersjön" vill Världsnaturfonden, med stöd av Postkodlotteriet, rädda tumlaren och väcka Östersjön.

Nu måste vi väcka liv i Östersjön

Vårt vackra innanhav är ett av världens mest förorenade. Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris. Och tumlaren som lever i Östersjön är akut utrotningshotad. Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det!

Östersjön klarar inte mer

Det är illa ställt med Östersjön. Död havsbotten breder ut sig mer och mer. Varje sommar hindrar den hälsoskadliga algblomningen oss från att bada och njuta av havet. Vi varnas till och med för att äta fet fisk från Östersjön.

Under lång tid har Östersjön och djuren som lever där anpassat sig efter allt sämre förhållanden. Men snart har de nått sin gräns. Vårt vackra hav klarar inte mer. Vi står vid ett vägskäl där vi måste välja den hållbara vägen – nu måste vi väcka liv i Östersjön.

WWF kämpar för ett levande Östersjön

WWF driver projektet "Ett Levande Östersjön" med medel från Postkodlotteriet. Det yttersta målet är att bidra till att stärka skyddet av viktiga kust- och havsområden och stötta utvecklingen av åtgärder som bidrar till att bevara marina ekosystem och biologisk mångfald.

Foto: Germund Sellgren

643 320 440

Sedan starten 2005 har Postkodlotteriets kunder bidragit med 643 320 440 kronor till WWF:s viktiga arbete. 7 miljoner av dessa har gått till projektet Ett levande Östersjön.

Tumlaren – vår egen lilla val

Tumlaren är en av världens minsta valar och är nära släkt med delfinen. Det är den enda val vi har i Östersjön och den är lika omtyckt som sällsynt. Sedan 1973 är östersjötumlaren fridlyst i svenska vatten, men trots det har inte beståndet återhämtat sig. Den är idag akut hotad och mätningar visar att det inte finns fler än cirka 500 tumlare kvar i Östersjön.

– Få känner till att vi faktiskt har en egen liten val i Östersjön. De hotas av de problem vi människor skapar och behöver all hjälp de kan få för att överleva, säger Stina Nyström, naturvårdsexpert på WWF.

Två av de största hoten mot östersjötumlaren är undervattensbuller samt att de fastnar i fiskenät och drunknar. Andra hot är skadliga ämnen som östersjötumlaren får i sig (till exempel PCB och DDT) och minskad tillgång på mat.

WWF Världsnaturfonden vill med stöd av Postkodlotteriet rädda tumlaren och väcka Östersjön.

Tumlaren

Fokus på två geografiska områden

Projektet Ett Levande Östersjön genomförs inom två geografiska områden, ett kustnära: Björns skärgård, och ett ute till havs: Utsjöbankarna söder om Gotland. Den kunskap och de konkreta verktyg som skapas genom projektet kommer sedan att användas som modeller för fler områden. Ett brett samarbete med forskare, naturvårdsorganisationer och myndigheter kommer att säkra långsiktig hållbarhet av projektets effekter.

Kustnära fokus: Fisk och fågel

I Björns skärgård i Tierps kommun arbetar WWF för att skydda kustnära vatten och stärka den biologiska mångfalden. I skärgården råder stor konkurrens om områdena vid kusten. Här ska mycket få plats; marinor, fritidsbryggor, fartygsleder och hamnar.

Men de mest eftertraktade områdena för oss människor är även livsviktiga för de djur och växter som finns vid Östersjökusten. Grunda havsvikar ger mat och skydd och är lek- och uppväxtområden för fiskar, fåglar och många andra marina djurarter.

Skräntärnan visar vägen

Skräntärnan är världens största tärna och har sin största koloni i Östersjön, i Björns skärgård. Skräntärnan lever enbart på fisk, exempelvis mört och abborre i vattendrag och insjöar. Den tar också strömming ur havet under försommaren när strömmingen går nära ytan.

I projektet används skräntärnan som så kallad indikatorart där forskare följer hur och när den rör sig genom att en särskild märkning som kallas ljuslogger sätts på fågeln. På så sätt kan man se var det är viktigast att skapa ett långsiktigt skydd eller att till exempel stärka fiskpopulationen.

Till havs: Buller stör tumlaren

Ute till havs pågår bullrande mänskliga aktiviteter som omfattande sjöfart och konstruktion av infrastruktur (t ex vindkraftsparker). Det utpekade skyddade området kring Utsjöbankarna söder om Gotland är det absolut viktigaste området för den akut hotade Östersjötumlaren, då det är här den parar sig och föder upp sina kalvar.

Ett av de största hoten i området är just undervattensbuller och här är projektets primära mål att adressera bristen på vetenskaplig information kring buller och hur det påverkar tumlaren. Trots att detta är ett skyddat område finns ännu inga åtgärder för att begränsa mänskliga aktiviteter här. Stora fartygsleder går rakt genom området.

Tumlaren fastnar i nät

Ett annat hot mot östersjötumlaren är att de fastnar i fiskenät som bifångst, och då drunknar eftersom de regelbundet behöver komma upp till ytan för att andas.

Tumlaren använder ekolokalisering för att navigera, och hinner inte upptäcka näten i tid för att undvika dem. Inom projektet testas nu så kallade pingers i samarbete med lokala fiskare. Fiskaren fäster pingers i sitt nät, vilka avger ett ljud som tumlaren kan uppfatta och varnas av och därmed undvika att simma för nära.

Östersjötumlaren

är släkt med delfinen

är mycket skygg och svår att få syn på

lever ofta ensamma eller i grupper om 2–3 individer

lever i cirka 12–15 år

är akut hotad


Det här kan du göra

Det finns mycket du kan göra för att hjälpa till att rädda Östersjön och alla dess invånare, som tumlaren till exempel. Läs och dela gärna dessa tips från WWF!

Skräp i naturen = skräpmat för djuren

Lämna picknickplatsen lika fin som du fann den och våga vägra engångsprylar. Undvik att slänga skräp i öppna papperskorgar eller soptunnor.

Skit inte i havet!

Uppmana färje- och kryssningsbolagen att tömma avloppen i hamn och välj företag som tar ansvar. Fram till 2021 är det fortfarande tillåtet för fartyg att tömma skiten i vattnet. Bara nyproducerade fartyg omfattas av lagen som trädde i kraft 2019.

Ta dig fram med egen kraft

Välj cykel före gaspedal, och paddel, åra eller segel före bensinmotor. Det gör gott för både dig och planeten!

Välj schysst fisk

Använd Fiskguiden från WWF när du handlar eller äter på restaurang!

Har du egen båt?

Håll havet fräscht – rengör båtbotten miljövänligt och töm båttoaletten vid tömningsstation!

Välj alltid miljömärkt!

Tvätt- och rengöringsmedel, tvål och schampo kan vara riktiga havsmarodörer. Välj miljömärkt.

Lämna på miljöstation och apotek

Lämna alltid dina färgrester och kemikalier till miljöstation. Gammal medicin går till apotek. Havets invånare tackar dig!

Sprid budskapet om östersjötumlaren

Uppmana beslutsfattare att agera nu – snart kan det vara för sent! Tumlare behöver områden som är skyddade på riktigt.

Läs mer om WWF:s arbete för Östersjön

Om du ser en tumlare

Om du ser en tumlare i Östersjön (död eller levande) ska du rapportera det till Naturhistoriska Riksmuseet. Museet bedriver forskning på tumlare och din information kan hjälpa.