De kämpar för liv och rättvisa i Beirut

Explosionen i Beiruts hamn i början av augusti beskrivs som en av de största sprängningarna i historien – bortsett från kärnkraftssprängningar. Den har orsakat en enorm förödelse och omfattande skador där många familjer och barn just nu lever i stor utsatthet. I dessa dagar känns det därför särskilt meningsfullt och viktigt att kunna stötta de ideella organisationer som är på plats i Libanon.

En enorm förödelse

I nuläget är över 150 personer bekräftade döda och flera tusen är skadade efter den förödande explosionen. Sökandet efter saknade anhöriga pågår ännu. Över 300 000 människor har förlorat sina hem och många familjer och barn lever i stor utsatthet. Explosionen beskrivs som en av de största icke-kärnkraftssprängningarna i historien. Den beräknas ha haft ungefär en tiondel av intensiteten i Hiroshima-explosionen. Händelserna har även väckt omfattande protester mot regeringen med krav på bland annat en oberoende granskning av hur det ofattbara kunnat hända.

Det finns hjältar

I denna förödelse finns det flera hjältar. Grannar och enskilda på plats som hjälper varandra, släktingar och vänner över hela världen som bidrar. Men även organisationer som till exempel Läkare Utan Gränser, Amnesty International, Diakonia, UNICEF, UNHCR, Röda Korset, SOS Barnbyar Sverige, Rädda Barnen, Human Rights Watch och Plan International Sverige – som bidrar med sitt engagemang och organiserade insatser.

"Sjukhusen i Beirut är överväldigade, de kan inte ta hand om det stora antalet skadade som har kommit in"

– Emmanuel Massart, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i Libanon.

Läkare Utan Gränsers sjukhus i Bar Elias är redo att ta emot patienter som behöver postoperativ vård eller ytterligare vård efter de första akuta ingreppen. De förbereder även ett team som kan ge psykosocialt stöd till de som drabbats av explosionen och som förlorat sina hem.

Även Plan International befinner sig i Beirut och stödjer den pågående räddningsinsatsen och distributionen av förnödenheter. De är särskilt oroade för de barn och unga som blivit separerade från sina familjer och därmed är extra sårbara för trauma och exploatering. Deras första prioritet just nu är att säkerställa att barn och deras familjer har tillgång till mat. Utöver det arbetar de även på olika sätt för barn och ungas säkerhet och utbildning.

UNHCR å sin sida skickar nödhjälp med byggmaterial, presenningar, tält och tiotusentals andra artiklar som filtar och madrasser.

Så bidrar din lott

Den tragiska händelsen inträffade i en redan svår tid för Libanon. Inflationen skenar, arbetslösheten är hög och valutan har förlorat 80 procent av sitt värde. Samtidigt som corona härjar är priserna på basvaror skyhöga, strömavbrott vanliga och hälso- och sjukvården ansträngd.

I dessa dagar känns det därför särskilt meningsfullt och viktigt med det stöd som Postkodlotteriet bidrar med till de ideella organisationernas arbete. Tack vare dig som lottköpare har vi i år kunnat dela ut över 200 miljoner kronor i icke-öronmärkta pengar till de organisationer som är på plats i Libanon. Det ger förutsättningar för skyndsam omställning och snabba insatser i kris.

Genom att delta i Postkodlotteriet är du med och bidrar till de organisationer som just nu kämpar för liv, hälsa och rättvisa i Beirut.