Scouttjejerna Sofia och Moa vid en fantastisk solnedgång över Anderssjön

Scouterna i Gävle står på demokratisk grund

Ingenting kunde vara mer självklart än demokrati för den som är med i Scouterna. Den är naturligt förankrad i gemenskapen och stödjer viljan att sprida rättvisa i världen – och i Gävle.

I år fokuserar Scouterna på en av demokratins hörnstenar – 100 år av allmän rösträtt i Sverige. Scouternas värderingar grundar sig på allas lika värde och rättigheter, på icke‑diskriminering och på att alla kan och får vara med och bidra utifrån sina förutsättningar. Scouterna är en värdefull arena där barn och unga lära sig samarbeta utifrån demokratiska principer och växa till goda förebilder och samhällsmedborgare.

– Det är härligt att få vara en del av något så viktigt som att lära barn och unga att deras röst är viktig och att den räknas. Att de har rätten att vara med och påverka. Demokrati är en viktig del av scoutmetoden. Hos oss lär man sig genom att göra och vi gör demokrati hela tiden, säger generalsekreterare Anna‑Karin Hennig.

Påverka redan som barn

Så många som 1,8 miljoner (90 %) av Sveriges två miljoner barn och unga upplever att politikerna inte lyssnar på deras åsikter. Men Scouterna arbetar för att barn och unga från alla delar av samhället ska öka sin kunskap om demokrati – både teoretiskt och i det praktiska vardagslivet. Här får de redskap för att kunna göra skillnad och påverka för ett bättre samhälle.

Med visionen ”Unga som gör världen bättre” står Scouterna upp för barns rättigheter och ger förutsättningar för att barn och unga ska växa i självkännedom, självkänsla och mod att göra sin röst hörd och därmed förändra världen.

– Vår verksamhet är värdefull. Tillsammans är vi avgörande för hur Sverige utvecklas till ett hållbart samhälle, säger Ida Texell – en av Scouternas två styrelseordförande.

Ett exempel på hur barn och unga får öva demokrati är att du redan som åttaåring får lämna in en motion och vara med och påverka Scouternas verksamhet. Men demokrati handlar inte bara om att skriva motioner och rösta på stämmor. Scouterna implementerar demokrati i den vardagliga verksamheten, till exempel att scouterna får vara med och bestämma och planera sina möten och aktiviteter, att de lär sig respektera varandras olikheter och se det som styrkor, att de lär sig lyssna och ge plats lika väl som att höja sin egen röst och att de lär sig leda och samarbeta.

Sofia och Moa på grottklättring i Kungsberget

Tänk stort med Världsförbättrarna

Världsförbättrarna är ett projekt där Scouterna tar fram metoder och material för att scouter som är 8‑10 år gamla ska få lära sig om demokrati. En del av Världsförbättrarna är påverkansprojekt, där scouterna får chansen att förbättra världen. Projektet genomförs med extra stöd från Postkodlotteriet.

Två av alla scouter i Gävle är Sofia och Moa – så här ser de på sin egen medverkan

Sofia, 15 år:
Jag heter Sofia och är 15 år gammal, bor och går i skolan i Gävle. Jag är utmanare i Rudsjö scoutkår. Jag har gått på Scouterna sedan jag var åtta år. Det som fick mig att fastna var nog att scouterna är en väldigt trygg och härlig plats. Man respekteras för den man är och ingen dömer för hur man ser ut eller hur man är som person. Jag är medlem i både kårstyrelsen och distriktsstyrelsen. Där har jag olika arbetsuppgifter. Till exempel, just nu håller jag på att skriva en text om mat och hållbarhet till kårstyrelsen.

Scouterna är väldigt demokratisk organisation. Bland annat får alla i kåren skicka in motioner. Det har jag gjort. När vi lär ut demokrati till de yngre scouterna handlar det mycket om att alla har en egen röst och att lösa problem på ett demokratiskt sätt. Till exempel finns det flera olika förslag till lekar. Och då får de lära sig att de kan rösta om vilken lek som är roligast. Den leken som får flest röster vinner.

Jag älskar Scouterna med hela mitt hjärta. Jag älskar att sitta på en varm buss på väg mot ett sommarläger. Jag älskar att sitta och sjunga låtar från Melodifestivalen i mitten av en höststorm. Vandra med regnet piskandes i ansiktet. Komma hem efter en hajk med en rökdoft som sitter fast i alla ens saker. Knyta knopar, chatta med andra scouter, vara vaken ända till klockan sex på morgonen. Men det jag älskar allra mest är gemenskapen. Jag älskar att vara tillsammans med de andra i vår grupp. Vi har alltid så kul ihop.

Moa, 17 år:

Jag heter Moa och är 17 år gammal och bor i Gävle med min familj. Jag går andra året på samhällsprogrammet i gymnasiet. Det är ungefär tio år sedan jag gick med i Rudsjö Scoutkår och jag har alltid gillat att vara utomhus. Pappa och jag har vandrat, fiskat och sovit i tält redan när jag var liten. Därför tyckte mina föräldrar att jag skulle bli scout. Men problemet var att jag var så blyg som liten. Så om de hade frågat mig skulle jag med största sannolikhet ha sagt nej. Därför tog pappa med mig en dag utan att jag visste vart vi skulle eller vad Scouterna var, men jag har gått kvar sedan den dagen.

Demokrati är en metod som vi använder mycket i Scouterna på många olika sätt, allt från att bestämma vilken mat vi ska äta på olika läger till att rösta fram det nya kårmärket. Just nu håller vi på och tar fram en ny kårhalsduk och då kommer alla i kåren få rita ett exempel på hur de tycker att halsduken ska se ut. Sedan har vi en omröstning med hela kåren.

Eftersom demokrati är så viktigt i våra liv, bör man lära barn så tidigt som möjligt vad demokrati är och varför den finns. Man kan börja med att de först får rösta på vilken lekplats de vill gå till eller vilken film de vill se och att alla blir lyssnade på. Om alla har det här sättet att tänka på redan när de är små, kommer det att hjälpa dem mycket i livet, tror jag.

Det finns så mycket bra med att vara med i Scouterna så det är svårt att välja en sak. Men bland det bästa är nog alla saker man får uppleva och se. Jag har gjort så många saker med Scouterna som jag aldrig skulle ha haft en tanke på att göra annars. Och att man gör allt tillsammans med sina kompisar gör det ännu bättre. Det blir som en extra familj.

Gävle, Scouterna och Postkod­lotteriet

Undrar du vad Scouterna i Gävle har med Postkodlotteriet att göra?

Scouterna är en av de organisationer som Postkodlotteriet stöttar och som får ta del av överskottet varje år.

Bara i Gävle bidrog lottköparna med över 98 miljoner kronor till välgörenhet under perioden 2015–2020. Tack alla lottköpare i Gävle!