Vad har klimat med hälsa att göra?

I väntrummen möter Läkare Utan Gränser resultatet av jordens hotade klimat. Flickan som drabbats av undernäring när föräldrarnas skörd spolats bort i översvämningar. Eller familjen som plötsligt insjuknat i malaria, trots att sjukdomen aldrig tidigare funnits i deras hemtrakt.

Läkare Utan Gränser, en av 61 organisationer som får stöd av Postkodlotteriet, höjer rösten i dialogen med världens makthavare. Nu är det bråttom! Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kommer det varmare klimatet innebära hundratusentals fler dödsfall i sviterna av diarré, malaria och undernäring inom de 30 närmaste åren. Och som alltid är det de redan utsatta som kommer att drabbas hårdast.

Läkare Utan Gränser vägrar stå handfallna

Marpe Tanaka som arbetar med innovationer för organisationen berättar om hur de redan nu fasar ut användningen av dieseldrivna generatorer i projekten för att istället använda solceller. Redan idag kan utsläppen av koldioxid i projekten minskas med 150 ton per år.

– Vi behöver arbeta med vårt eget klimatavtryck för att vara trovärdiga när vi pratar om hur våra patienter drabbas, säger Marpe Tanaka. Vi behöver analysera det vi ser och anpassa oss efter helt nya omständigheter.

Läkare Utan Gränser är på plats i många av de länder som just nu drabbas hårdast av klimatförändringarna.

– Vi menar att klimatkrisen även är en humanitär kris, säger Marpe Tanaka. När vi märker av förändringar, behöver vi analysera vad som händer och anpassa oss efter nya omständigheter. Eftersom vi är på plats har vi möjlighet att vittna om det vi ser och på det sättet arbeta för att göra skillnad.

Fem hot mot hälsan – orsakade av klimatet

 1. I spåren av extremväder följer ofta sjukdomar.
  Ett exempel är det kolerautbrott som drabbade Mocambique, Malawi och Zimbabwe efter cyklonen Idai i mars 2019.

 2. Insektsburna sjukdomar
  Varmare temperaturer och ökade mängder nederbörd skapar gynnsamma förutsättningar för myggor. Sedan 2021 pågår längre och mer oregelbundna malariautbrott i länder söder om Sahara.

 3. Våld och konflikt
  Matbrist, torka och översvämningar kan trigga våldsamma konflikter. Kriget i Darfur i Sudan har ibland kallats världens första klimatkrig eftersom konflikten blossade upp under en period med brist på både mat och vatten.

 4. Undernäring
  Vattenbrist, torka och matbrist är en direkt anledning till ökad undernäring. Det märks inte minst vid Afrikas horn och Sahelbältet. Vid undernäring, som främst drabbar små barn, är risken stor att också drabbas av andra sjukdomar, som till exempel malaria.

 5. Flyktingar och internflyktingar
  Studier förutspår att 200 miljoner kommer ha tvingats på flykt på grund av klimatförändringar till år 2050. Som exempel möter Läkare Utan Gränser redan idag klimatflyktingar i Bangladesh huvudstad Dhaka. De flesta kommer från lågt belägna, och därför mycket utsatta, kustområden.

Läs mer om Läkare Utan Gränser

Så ska Läkare Utan Gränser dämpa sitt klimatavtryck

• Minska el- och bränsleförbrukningen
• Begränsa antalet transporter, till exempel flygresor
• Använda förnybara energikällor i stället för till exempel bränslegeneratorer
• Minska mängden avfall och förbättra avfallshanteringen
• Använda hållbara produkter och minska onödiga förbrukningsvaror

Läkare Utan Gränser och Postkodlotteriet

Postkodlotteriet har, tack vare alla som är med i lotteriet, sedan starten kunnat dela ut mer än 15,5 miljarder kronor till välgörande ändamål.

Läkare Utan Gränser är en av de 61 ideella organisationer som varje år tar del av Postkodlotteriets överskott.

Tack vare alla lottköpare har Läkare Utan Gränser fram till 2020 fått ta emot 405 miljoner kronor.