Flickors utbildning, Röda korset. Fotograf: Corrie Butler

”Vi befinner oss i en global utbildningskris”

650 miljoner flickor världen över får en bristfällig utbildning. I värsta fall får de ingen alls. Utebliven skolgång leder till en utsatthet för flickor, som i sin tur bidrar till ökning av barnäktenskap, barnarbete och trafficking. När situationen förvärrades under pandemin satsade Postkodlotteriet 50 miljoner kronor på en temasatsning på flickors utbildning. Sju projekt i olika delar av världen ska tillsammans stärka flickors rätt till en kvalitativ skolgång.

Erikshjälpen, The Hunger Project Sverige, Plan International och WaterAid, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Afghanistankommittén, samt UNICEF är organisationerna som genomför sju projekt i Latinamerika, Afrika och Asien.

Därutöver fick Svenska Postkodstiftelsen en miljon kronor för att koordinera arbetet inom ramen för temasatsningen. För att liknande insatser ska kunna bli mer effektiva i framtiden ska man arbeta med samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande mellan projekten.

– Unga flickor ska ses som experter i frågor som rör unga flickor. Med den här satsningen från Postkodlotteriet, som skapar samverkan och partnerskap, kommer vi tillsammans kunna uppnå att flickor får större tillgång till utbildning, säger Malin Flemström, vd för The Hunger Project.

Hur har det gått?

Nu ett och ett halvt år efter att temasatsningen lanserades har de sju projekten kunnat startas upp och pågår för fullt. Somliga har stött på motgångar och nya utmaningar, medan andra redan har sett önskade resultat.

Sju projekt i olika delar av världen ska tillsammans stärka flickors rätt till en kvalitativ skolgång.

När mens är ett hinder

Trots att mens är en naturlig del av livet för över hälften av jordens befolkning, är det tabubelagt och fyllt av skam i många delar av världen. Fungerande toaletter, undervisning om menstruation och tillgång till billiga mensskydd, kan ha en avgörande betydelse för att flickorna att kunna gå i skolan. Många av dem stannar hemma under sin mens. Det betyder att flickor kan förlora en veckas skoltid i månaden.

Tack vare temasatsningen kan Svenska Röda Korset sätta mens på schemat på i sex skolor i Kapoeta, i sydöstra Sydsudan med projektet “Alla mina dagar”. Det har bland annat byggts rena och trygga toaletter med belysning och vatten. Skolpersonal och volontärer har utbildats i menskunskap och de har fått utbildning kring sexuellt- och könsbaserat våld och psykosocialt stöd. Allt detta förs vidare till skolelever, och det pratas nu om mens i skolorna för att bryta tystnaden och skammen kring mens. På skolorna har det även delats ut hygien- och mensartiklar till flickor, samt tvål till pojkar. Hittills är över 4 000 personer är involverade, däribland elever, lärare och föräldrar. Projektet, som är ett samarbete mellan Svenska Röda Korset och Sydsudanesiska Röda Korset, pågår mellan 2022 och 2024. Resultatet hittills visar att de olika aktiviteterna i Sydsudan redan har möjliggjort skolgång under mens för flera flickor.

– Flickor i Sydsudan är väldigt sårbara. Utbildning är extra viktigt då det kan skydda dem mot olika faror, som tvångsäktenskap och våld. Menspaketen som vi delar ut gör att flickorna kan komma till skolan alla dagar, säger Esther Sevilla, Röda Korset i Sydsudan.

Flickors utbildning Kapoeta, Sydsudan. Röda Korset. Fotograf: Tomas Arlemo

“Stop the Stigma” i Bangladesh

Även Plan International och WaterAid arbetar för att flickor och unga kvinnor ska kunna gå i skolan även då de har mens. Projektet kallas “Stop the Stigma”. I dagsläget saknar var tredje flicka i Bangladesh möjlighet att gå i skolan när hon har mens.

– Mens är en naturlig del av livet, men fortfarande 2023 är det på olika platser i världen tabu och ett hinder för flickors utbildning. Tjejer och unga kvinnor ska kunna gå i skolan även när de har mens, utan att känna skam eller otrygghet. Med satsningar på kunskap kommer vi långt, säger Mariann Eriksson, Generalsekreterare Plan International.

Via “Stop the Stigma” ska Plan International och WaterAid dela ut 40 000 mensskydd i Bangladesh. Det har redan startats ungdomsgrupper för samtal och utbildning i flera skolor. Även skolpersonal har gått kurser för att kunna utbilda elever inom menshälsa, och de har fått utbildningsmaterial i form av texter, serietidningar och videodokumentärer för att underlätta utbildningen.

– Skolan ska vara en trygg plats där flickor uppmuntras att fortsätta sina studier. Det här projektet ska bidra till det genom att utbilda lärare i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, säger studievägledaren Mina.

Cyklonen Mocha som drog in över Myanmar och Bangladesh i maj 2023 innebar att tusentals familjer stod utan tak över huvudet. Riskerna för barn, särskilt flickor, ökar dessvärre vid katastrofer. Därför valde Plan International och WaterAid att fokusera sitt arbete på att hantera konsekvenserna av cyklonen, men båda organisationerna fortsätter arbeta mot projektets mål – och ser styrkan i att samarbeta inom civilsamhället och med andra aktörer för flickors rätt till utbildning.

Fotograf: Apag Annankra för Wateraid

“Catch-up Clubs” i Malawi

Trots att skolorna i Malawi öppnat efter pandemin har många flickor inte återvänt till skolan. För att fler barn ska komma tillbaka till skolbänken kunde Rädda Barnen via temasatsningen starta projektet “Catch-up Clubs” i Malawi, där datadriven utbildning snabbt kan hjälpa flickor att komma i kapp i skolan.

Hittills har Catch-up Clubs startats i 20 skolor i Lilongwedistriktet i Malawi, med 900 elever i årskurs 3-5. Utbildningen i en Catch-up Club ges av lokala lärare och utgår ifrån barnens kunskapsnivå och olika förutsättningar, istället för ålder eller betyg. Och de nya Catch-up Clubsen i Malawi har redan gett glädjande resultat. Hela 85% av alla elever som har deltagit har utvecklat och förbättrat sin läsning - ett resultat som överträffade målet (som var 75 %).

Det här initiativet introducerades för att ge stöd till barn som av olika anledningar hamnar efter i skolan, med särskilt fokus på att lära sig läsa. Vi vill att barn ska förbättra sin läsförmåga, det är vårt slutgiltiga mål, säger Autin Njera, rådgivare inom utbildning

Inom projektets ramar har det även delats ut kuponger till eleverna och deras familjer, som är ett ekonomiskt tillägg till familjer så att de kan säkerställa att döttrarna kommer iväg till skolan. En enkät har nu visat att familjerna använt pengarna till just utbildningskostnader, mat och hushållsartiklar, allt för att se till så att flickorna kommer iväg till skolan.

Cyklonen Freddy drog över Malawi i mars 2023, vilket gav förödande konsekvenser för södra delen av landet och påverkade utbildningen i 437 skolor. Men i Lilongwe har de tjugo Catch-up Clubsen kunnat fortsätta som tänkt.

I Mexiko finns ”Frizon flicka”

I Mexiko är fattigdom den främsta orsaken till att föräldrar väljer att gifta bort sina döttrar. Trots att det sedan 2019 är olagligt med barnäktenskap, är det fortfarande hundratusentals flickor som gifts bort varje år. Flickor från urfolken är särskilt utsatta för barnäktenskap och i områden på landsbygden med utbredd fattigdom, är situationen som allra värst.

Tack vare temasatsningen kunde The Hunger Project Sverige lansera projektet “Frizon flicka” för att minska barnäktenskap och stärka rätten till utbildning i delstaterna Chiapas och Oaxaca i Mexiko. Förhoppningen är att flickor ska kunna mötas i trygga rum och stärkas tillsammans, samtidigt som familjer och lokalsamhällen ska få ökad kunskap och engagera sig mot barnäktenskap. Därmed kan en frizon skapas där fler flickor fullföljer sin utbildning, färre gifts bort och flickors rättigheter står i centrum.

Som första steg i ”Frizon Flicka” gjorde The Hunger Project under 2022 en situationsanalys. Det visade sig bland annat att urfolkspråken i Mexiko inte har något ord för ”tonåring”. Flickor är antingen barn eller vuxna, vilket påverkar när flickor anses redo för äktenskap. Kontexten som The Hunger Project arbetar i är utmanande. Projektet tar upp känsliga frågor och rör om i samhället.

Mot bakgrund av situationsanalysen har The Hunger Project sedan årsskiftet 2023 dragit i gång skräddarsydda aktiviteter för hittills 237 flickor.

– Vi flickor drömmer om ett gymnasium och universitet i byn, så att vi ska kunna studera vidare efter grundskolan. Jag vill bli advokat, här finns många orättvisor, och människor är oschyssta mot varandra. Det vill jag ändra på, säger Claudia, 12 år, som deltar i projektet “Frizon Flicka” i Chiapas.

Claudia och Ema är två systrar som bor i en by i Chiapas i Mexiko där The Hunger Projects arbetar för flickors rätt till utbildning.

Kunskap till flickor hjälper katastrofdrabbade samhällen

Många föräldrar i Bangladesh gifter bort sina döttrar i ung ålder, vilket gör att en längre skolgång är den viktigaste förebyggande åtgärden mot barnäktenskap och barnarbete. Dessutom anses lång resväg till skolor utanför byar vara för farliga för en flicka att färdas ensam och ju längre avstånd det är till skolorna, desto fler avhopp från studier. Via temasatsningen har Erikshjälpen med sitt projekt “Shopner Thikana i Bangladesh”, kunnat uppföra åtta skolor i södra Bangladesh för att möjliggöra skolgången för fler flickor. För att minimera frånvaro och avhopp distribuerar skolorna även bindor och har säkra separata toaletter för flickor för att främja god menshygien. Dessutom utbildas eleverna i katastrofhantering, eftersom området ofta är utsatt för stormar och översvämningar.

Den kunskapen kom väl till användning i maj 2023 när cyklonen Mocha slog till i landet med full kraft. Då kunde flickorna sprida viktig information om åtgärder och katastrofhantering till sina familjer och samhällen.

– Efter skolan vill jag bli ingenjör och kunna hjälpa byborna i vår hemby och vara en god person, säger Sourov, elev i Bagerhatdistriktet.

Cyklonen Mocha, förberedelsekampanj. Erikshjälpen.

Stöd till flickors utbildning i Afghanistan

I våras lanserade Svenska Afghanistankommittén sitt projekt “EdTech” för att hjälpa flickor få tillgång till bättre utbildning, genom att förse byskolor i Afghanistan med läsplattor och utbildningsmaterial. Med hjälp av läsplattor och utbildningsappar på engelska, dari och pashto ska det bli enklare för flickor att få undervisning. Elever ska på så sätt få tillgång till digitaliserade läromedel kring bland annat läsning och skrivande, matematik, barns rättigheter och fred och miljö.

14-åriga Shakiba Amiri är en elev i sjätte klass vid Sar-e-Kanak School i Yakawalang Awal-distriktet, som tagit del av projektet.

– EdTech-projektet har ökat mitt självförtroende, jag har lärt mig nya saker och jag ser många positiva förändringar. Jag vill bli läkare i framtiden så att våra systrar inte behöver resa långa sträckor för att leta efter kvinnliga läkare, säger hon.

Sedan talibanernas maktövertagande för två år sedan har flera restriktioner försvårat verksamheten i landet. Flickors skolgång har kraftigt begränsats och de flesta skolor för flickor över årskurs sex hålls stängda. Kvinnor har också förbjudits från att arbeta i icke-statliga organisationer. Svenska Afghanistankommittén är dock väletablerade och har navigerat i det afghanska samhället under många svåra perioder i över 40 år. Det har möjliggjort för organisationen att behålla kvinnliga anställda inom vård och utbildning, vilket är en förutsättning för flickors skolgång.

Flickor får en andra chans till utbildning i Elfenbenskusten

I Elfenbenskusten går ca 1,5 miljoner barn inte i skolan, och fler än hälften av dem är flickor. Situationen förvärrades ytterligare under pandemin. Därför kunde UNICEF genom temasatsningen lansera ett projekt för att ge flickor möjlighet att uppfylla sina drömmar genom innovativa yrkesutbildningar som fokuserar på framtidsyrken. Projektets mål är att ge 1 000 utsatta flickor i åldern 15-19 år som har hoppat av skolan en ny chans att uppfylla sina drömmar. Projektet bidrar också till att modernisera utbildningarnas läroplan.

Under projektets första år har 436 tonårsflickor som inte går i skolan, eller som riskerar att hoppa av skolan, identifierats och fått tillgång till en yrkesutbildning. UNICEF har även stöttat hembesök hos flickornas familjer för att öka engagemanget bland föräldrarna, genomfört opinionsbildande insatser på nationell nivå och arrangerat utbildningar i den uppdaterade läroplanen för 200 lärare från projektets utbildningscentrum.

– Vi befinner oss efter pandemin i en global utbildningskris. Läskunnigheten har gått ner och barnarbete ökar. Behoven är enorma. Värst drabbar utbildningskrisen flickor. Med hjälp av stödet från Postkodlotteriet kan UNICEF förbättra framtidsmöjligheterna för tonårsflickor och bidra till både minskad fattigdom och ökad jämställdhet, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige. 

En 17 årig flicka utbildas till mekaniker i ett garage i San Pedro. UNICEF

Inom temasatsningen “Flickors utbildning” tilldelades sju projekt sju miljoner var:

Erikshjälpen ska stärka flickors möjligheter i Bangladesh genom att bygga åtta skolor med bra möjligheter för sanitet, och utbilda i katastrofhantering eftersom området ofta är utsatt för stormar och översvämningar.

The Hunger Project Sverige lanserar en modell för att minska barnäktenskap och stärka rätten till utbildning i Mexiko som går under benämningen Frizon flicka.

Plan International och WaterAid ska tillsammans öka kunskapen om menstruation i Bangladesh där okunskap gör att flickor inte går i skolan.

Rädda Barnen ska hjälpa barn i Malawi där datadriven utbildning snabbt kan hjälpa flickor att komma i kapp i skolan. Dessutom stöttas familjer ekonomiskt så att flickorna ska få möjlighet att gå i väg till skolan.

Röda Korset ska ge flickor och skolpersonal tillgång till säkra toaletter i skolor i Sydsudan där bara en av tio flickor avslutar grundskolan.

Svenska Afghanistankommittén satsar på att skala upp stöd- och byskolor i landet via läsplattor.

UNICEF ger tonårsflickor i Elfenbenskusten som står utanför skolan yrkesutbildning inom framtidsyrken så att de kan bli självförsörjande.

Därutöver tilldelas Svenska Postkodstiftelsen en miljon kronor för att koordinera arbetet och vara en sammanhållande länk inom ramen för temasatsningen.