Postkodlotteriets stiftelse firar 20 år av att göra skillnad

Världen blir bättre med starka ideella organisationer. Därför går hela Postkodlotteriets överskott till ideella organisationer som arbetar för att göra skillnad för människor, djur och natur. Genom vår egen stiftelse, Postkodstiftelsen, kan vi stötta projekt och organisationer av alla slag: från små lokala Grannskapsinitiativ som lådbilsrally i Hässelby och brädspelskvällar i Ösmo, till stora samarbetsprojekt som Project Ocean som syftar till att stoppa överfiske och bevara världshavens artrikedom.

En av organisationerna som Postkodstiftelsen stöttat är Clooney Foundation for Justice, som jobbar med frågor som rör mänskliga rättigheter.

What the international Postcode Lotteries do every day is amazing. Because people can not only win together, but they can also help together and support thousands of projects. And with all the terrible things happening in many parts of the world, it is especially important today to focus attention on human rights.

– George Clooney, skådespelare & medgrundare av Clooney Foundation for Justice.

Två miljarder kronor till 1000 projekt

Varje år får 60 ideella organisationer dela på Postkodlotteriets hela miljardöverskott. Den största delen av stödet som organisationerna får är inte öronmärkt, vilket innebär att de själva kan avgöra var det gör mest nytta. Men till skillnad från de andra organisationerna är Postkodstiftelsen inte slutmottagare av medlen. I stället har de i uppdrag att förmedla vidare pengarna till olika typer av projekt och organisationer världen över. Postkodstiftelsen firar i år 20 år som möjliggörare av positiv samhällsförändring.

Sedan starten har Postkodstiftelsen stöttat över tusen olika och nytänkande projekt, och under åren har mer än två miljarder kronor fördelats. Tack vare korta ledtider och en obyråkratisk struktur kan stöd beviljas med snabba beslut och flexibla lösningar. Projekten ska bidra till en positiv utveckling och passa in under områdena natur och miljö, idrott och kultur, eller människors levnadsvillkor. Genom att arbeta brett kan många olika typer av projekt stöttas: allt ifrån de som utmanar normer genom konst och kultur eller som arbetar för barns rättigheter, till de som vill åstadkomma social förändring genom idrott, eller skydda och stärka yttrandefriheten. Variationen skapar en dynamisk samling av insatser, som ger positiva förändringar världen över.

Att bidra till starka och handlingskraftiga ideella organisationer är ett uppdrag vi har tagit oss an i 20 år. Och jag är stolt över vårt arbete. Vår ambition är att fortsätta möjliggöra för organisationer att skapa förändring, utmana och inspirera i många år till.

Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

 

Projekt som fått stöd av Postkodstiftelsen

Clooney Foundation for Justice och projektet “Corporate Accountability Initiative”

George Clooney är skådespelare och människorättsaktivist. År 2016 startade George och Amal Clooney organisationen Clooney Foundation for Justice, som arbetar för att främja rättvisa i domstolar, klassrum och samhällen världen över. I mars 2019 var George och Amal Clooney i Stockholm på Postkodlotteriets årliga utdelning, för att berätta om arbetet med Clooney Foundation for Justice och för att ta emot ett projektstöd från Postkodstiftelsen. Projektet ”Corporate Accountability Initiative”, angriper problematiken kring straffrihet och brister i internationell rätt, vad gäller företagsrelaterade övergrepp mot mänskliga rättigheter. Målet är att nationella åklagare och andra aktörer på nationell nivå ska vidta åtgärder mot företag som profiterar på konflikt eller på annat sätt bidrar till att underblåsa konflikt.

Ideell Kulturallians och projektet ”Kulturens kapillärer”

Det var tydligt att Covid-19 pandemin skulle slå hårt mot den svenska kultursektorn. Under pandemin ville Postkodstiftelsen hitta ett sätt att stötta kulturlivet och de organisationer som inte hade nåtts av de offentliga stöden. Genom att stötta organisationen Ideell Kulturallians och projektet ”Kulturens kapillärer” kunde krisstöd fördelas till 216 lokala kulturföreningar runt om i landet 2021. Över 600 ansökningar gav en unik nulägesbild av den svenska lokala ideella kultursektorn under pandemin.

Canopy Planet och projektet ”CanopyStyle”

Vad många människor inte vet är att mer än 300 miljoner träd avverkas varje år och förvandlas till tyg, bland annat viskos och rayon. Många av dessa träd kommer från oersättliga gammelskogar och hotade skogar. Användandet av viskos spås dubbleras inom det närmsta årtiondet, vilket är ett stort hot mot världens skogar. År 2016 fick Canopy Planet stöd från Postkodstiftelsen för att vidareutveckla projektet ”CanopyStyle”, ett initiativ med policys för att transformera leverantörsleden för viskos och därmed hålla gamla och hotade skogar borta från modevisningar och garderober. Fler än 520 märken, där bland H&M, Zara/Inditex, KappAhl, Lindex och Levi’s, har anammat CanopyStyles policys för att utesluta värdefull skog från sina leverantörsled.
– Canopy har spelat en avgörande roll i att leda modeindustrin till en mer medveten och hållbar leverantörskedja, säger Nicole Rycroft, grundare och exekutiv direktör, Canopy Planet.

Organisationer får möjlighet att utvecklas

De organisationer som får projektstöd av Postkodstiftelsen är de som arbetar för att uppfylla de globala målen, tänker i nya banor och inte drar sig för att vara pionjärer i sitt arbete. Det kan till exempel handla om att få möjlighet att testa och utveckla nya arbetsmetoder, eller samverka med andra organisationer. Även om stödet är tidsbegränsat, är målet att projekten ska få långsiktiga effekter och att de ska ge organisationerna möjlighet att växa och utvecklas. Tack vare projektstöden har flera organisationer kunnat växla upp sin verksamhet. Detta har i sin tur banat väg för dem att kunna bli en av 60 förmånstagare till Postkodlotteriet, som årligen får dela på Postkodlotteriets miljardöverskott.

Stödet från Postkodstiftelsen är en av anledningarna till att Operation Smile Sverige snabbt kunna växa och stå på en stabil grund. När vi ser tillbaka på vår resa blir det även tydligt hur mycket steget till att bli en av Postkodlotteriets förmånstagare har betytt. Tusen och åter tusen barn har fått ett nytt leende och ett nytt liv.

– Annika Billing, generalsekreterare Operation Smile Sverige.

När vi väl började med större projekt inom artskydd och naturvård så var Postkodstiftelsen ett stort stöd. Inte bara finansiellt, utan vi fick både coaching och inspiration samt en hel del utmaningar på vägen. Dessutom, i en tid av pandemi och förändringar var Postkodstiftelsen flexibla i sitt stöd till oss och gav oss möjlighet att förändra vårt arbete så att det kunde genomföras under nya former.

– Stina Rigbäck, föreningschef på BirdLife Sverige.

Jag vet själv hur det är att som barn uppleva krig och utsatthet, men jag minns också styrkan i ett skratt och att återfinna glädjen. Postkodstiftelsens tidiga stöd var viktigt för oss och hjälpte vår organisation att växa. Och nu har vi till och med blivit stolta förmånstagare till Postkodlotteriet. Skratt och hopp hos barn i utsatthet idag, bidrar till fred imorgon och därför är ett långsiktigt arbete så viktigt."

– Farhad Mazi Esfahani, generalsekreterare på Clowner utan Gränser.

Hipp hipp hurra!

Publicerad: 27 sep 2023