Ett gott skratt förlänger livet

Nästan var fjärde person i Sverige uppger att de lider av ensamhet och isolering. Kan verkligen clowner och kullerbyttor förändra detta? Om du frågar Clowner utan Gränser och Röda Korset är svaret givet: klart de kan! I det gemensamma Drömprojektet “Folkhälsoresan”, som fått 18,5 miljoner kronor av Postkodlotteriet, ska organisationerna genom gemensamma aktiviteter i grannskap runt om i landet stärka den psykiska och fysiska hälsan hos barn, ungdomar och äldre.

Covid-19 pandemin visade tydligt hur ojämlik människors hälsa är i Sverige. Redan utsatta grupper drabbades svårt, både fysiskt och psykiskt, och den ofrivilliga ensamheten blev ännu tydligare. För att möta behoven som finns, ska projektet “Folkhälsoresan” under fyra års tid kombinera kreativa och hälsofrämjande metoder för att motverka hälsoklyftor och minska ofrivillig ensamhet i fjorton kommuner.

Unik kompetens förenas

Genom att kombinera Clowner utan Gränsers kreativa metoder med föreställningar, lek och kreativitet, ihop med Röda Korsets lokala närvaro är planen att deltagande lokalföreningar från Röda Korset ska starta lokalt förankrat hälsoarbete.” Dessutom får organisationerna en möjlighet att nå nya målgrupper som de annars kan ha svårt att nå, nu på nya sätt och på nya platser. Monica Johansson, verksamhetsutvecklare Röda Korset, på plats på ett äldreboende i Ludvika berättar:
– Idag ska vi ha en workshop tillsammans med de boende där de ska få testa på kreativa metoder att upptäcka sin rörelseglädje. Genom att kombinera båda organisationernas arbetssätt kan deltagarna hitta tillbaka till sin rörelseglädje och börjar lita på sin kropp och upptäcka sin rörelse igen.

Vi på Postkodlotteriet är mycket glada över att ha möjligheten att stötta detta fina Drömprojekt som för samman grannar på ett lustfyllt sätt. Vi har överraskat grannar sedan början av 2000-talet och vet hur viktigt grannskapet är för trivsel, gemenskap och välmående. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi förutom med Postkodfester och guldkuvert även bidra till glädje för grannar genom viktiga projekt som Folkhälsoresan.

– Anders Årbrandt, Managing Director på Svenska Postkodlotteriet

Att mötas i skratt

Under sommaren 2023 var projektet ute på en gemensam Sverigeturné och besökte fjorton olika kommuner runt om i landet med den skrattfyllda och färgsprakande Clowner utan Gränser-föreställningen “Ögonblick”. Efter föreställningen fick publiken prova på cirkus. Björn Dahlman, artist, skådespelare och clown i Folkhälsoresans turné berättar:

– Vi i Clowner utan Gränser har lärt oss genom åren att skratt, glädje, lek och hopp gynnar den egna hälsan. Den här föreställningen är ju anpassad för att fungera för alla åldrar och det sker någonting när man delar en gemensam upplevelse som är någonting utöver det vanliga. När både mamma och mormor och storebror och lillasyster har skrattat åt samma saker, det är så vi bygger broar. Det byggs känslomässigt där och då i rummet men vi vet ju också av erfarenhet att den här effekten lever kvar. Och föreställningen har funkat så. Vi har sett väldigt breda publikgrupper och vi har mötts av mycket skratt och glädje.

Vad är Drömprojektet Folkhälsoresan?

De ideella organisationerna som Postkodlotteriet stöttar har varje år möjlighet att söka extra stöd till sina Drömprojekt. År 2022 fick Clowner utan Gränser och Röda Korsets gemensamma Drömprojekt “Folkhälsoresan” 18,5 miljoner för att för att minska hälsoklyftor och ofrivillig ensamhet.

Unika Folkhälsoresor skapas

Alla som medverkar i Folkhälsoresan är medskapare och möjliggörare av de aktiviteter som tas fram. De som är boende i ett grannskap eller elever i en skola, är de som är experter på sin hälsa och sitt område. Det är de som vet vad det är man brukar prata om i vardagssamtalen och det är de som vet vad som behövs. Det leder till att Folkhälsoresan snabbt kan hitta rätt sorts verksamhet och aktiviteter för att möta hälsobehoven hos de olika grupperna.

– I Folkhälsoresan ser vi hur glädje, lek och skratt stärker människor. Det får oss att våga. Det utvecklar oss och stärker oss. Vi vill också jobba med att stärka handlingsutrymme och egenmakten hos individerna själva. Så tanken är att vi fångar upp engagemang och intresse hos de vi möter och frågar om de är intresserade av att vara med som frivilliga i projektet. Genom utbildningar och övningar ska de frivilliga sedan själva ta reda på vilka behov som finns när det gäller deras hälsa, vad som finns i området och vad som saknas, säger Monica Johansson, Röda Korset.

Ipshita Rajesh, projektledare Clowner utan Gränser tillägger:

– Egenmaktsdelen är liksom helt grundläggande för projektet. Vi vill att alla ska få leda på sitt sätt. Om vi lyckas ge deltagarna verktyg som både är användbara för att skapa aktiviteter i Röda Korset, men som de även kan ta med sig vidare i sina liv, då har projektet lyckats.

Postkodeffekten

Postkodlotteriet finns till för att stödja ideella organisationer. Det innebär att du som går med i Postkodlotteriet både kan vinna tillsammans med dina grannar och samtidigt bidra till en bättre värld. Runt en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet. Hela överskottet från lotteriet går till 61 ideella organisationer. Tack vare alla som har en Postkodlott kan organisationerna hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Det här kallar vi för postkodeffekten.