Fotograf: Erikshjälpen

Barnhem är inga hem för barn

Globalt växer runt fem miljoner barn upp på barnhem. En utbredd missuppfattning är att barnen placerats där för att de är föräldralösa eller utsätts för våld i hemmet, men så är inte fallet. I det gemensamma Drömprojektet ”Ur Askan I Elden” vill World Childhood Foundation och Erikshjälpen tillsammans belysa problemen med barnhem och bidra till att fler barn får växa upp i trygga och kärleksfulla familjer i stället för på institution

FN:s barnkonvention slår fast att barn mår bäst av att växa upp i en familj. Trots det är åtminstone fem miljoner barn idag placerade på barnhem runt om i världen. Minst 90 procent av dem har minst en förälder i livet. De allra flesta barn placeras på barnhem på grund av fattigdom, inte på grund av föräldralöshet eller för att ge dem skydd från våld. Precis som i Sverige vill de allra flesta föräldrar i andra länder inte lämna bort sina barn. Men föräldrar behöver ibland hjälp och stöd när livet är svårt. När det enda sättet att få hjälp är att placera barnen på barnhem ser många ingen annan utväg för att, till exempel, säkra barnens skolgång. Barnhem uppfattas ofta som en trygg plats för barn att växa upp trots att vi vet att det ofta förekommer våld och sexuella övergrepp på barnhemmen. Joel Borgström, programansvarig på Childhood och projektledare för Ur Askan I Elden, berättar:

– Vi vet att barn mår bäst av att växa upp i en trygg och kärleksfull familj. När barnet inte kan eller bör bo kvar hemma så är placering hos släkt eller i en familjeliknande miljö det bästa, samtidigt som deras egna föräldrar får stöd och hjälp. Detta är något som vi har arbetat med ända sedan Childhood grundades för snart 25 år sedan.

Genom Drömprojektet ”Ur Askan I Elden” har vi fått möjlighet att stärka det arbetet ytterligare, bland att genom direkt omställningsstöd till barnhem.

– Joel Borgström, programansvarig på Childhood och projektledare för Ur Askan I Elden.

Fotograf: Erikshjälpen

Omställning från barnhem till familjestöd

Projektet har fokuserat på Thailand, Kambodja och Tanzania – tre länder med stor utbredning av barnhem som finansieras av utländska aktörer. Precis som många andra låg- och medelinkomstländer driver myndigheterna här på för en omställning från barnhem till tidigt stöd till familjer. En omställning som motverkas av givare från bland annat Sverige.   

Om de pengar som idag strömmar till oregistrerade barnhem i länder med utbredd fattigdom i stället investeras i stöd till familjer kommer fler barn att få växa upp med sina familjer vilket är både bättre och billigare.

– Joel Borgström, programansvarig på Childhood och projektledare för Ur Askan I Elden.

För att driva på den omställningen har Childhood och Erikshjälpen bland annat föreläst i Almedalen, skrivit debattartiklar och närvarat vid forum där svenska givare till barnhem möts. De har även genomfört en undersökning av svenskars attityder till barnhem som visade på stora missförstånd exempelvis kring varför barn placeras på barnhem. Sommaren 2022 reste de tillsammans med en grupp svenska givare till Tanzania och Kenya för att visa att det finns andra sätt att stötta på - sätt som bidrar till att barn slipper skiljas från sina familjer.  

– Flera av de barnhem som tidigare fick stöd av bland annat svenska givare har nu påbörjat en omställning. Vi ser också att vårt arbete har gett ringar på vattnet. I exempelvis Tanzania har vi samarbetat med en koalition av organisationer som jobbar för att minska användningen av barnhem. I Thailand har vårt mångåriga arbete bidragit till att det nu finns ett historiskt nationellt beslut om att stänga ner statliga barnhem och investera i familjestöd, säger Joel Borgström. 

Inom ramen för projektet har även två rapporter som bygger på barns egna erfarenheter av att växa upp på barnhem i Thailand och Tanzania släppts.

– Att få ta del av barns egna upplevelser är otroligt viktigt. Rapporterna visar att uppväxt på barnhem bidrar till isolering och otrygghet. Många känner sig vilsna i sin identitet och kulturella tillhörighet, något som följer med dem genom hela livet. Barnhem är helt enkelt inte en trygg plats för barn, avslutar Joel Borgström.  

Vad är Drömprojektet ”Ur Askan I Elden - Barnhem är inga hem för barn”?

De ideella organisationerna som Postkodlotteriet stöttar har varje år möjlighet att söka extra stöd till sina Drömprojekt. År 2019 fick World Childhood Foundation och Erikshjälpens gemensamma Drömprojekt “Ur Askan i Elden - Barnhem är inga hem för barn” 8,5 miljoner kronor för att bidra till att fler barn får växa upp i trygga och kärleksfulla familjer i stället för på institution. Läs mer om projektet på barnhemskollen.se  

Fotograf: Erikshjälpen

Postkodeffekten

Postkodlotteriet finns till för att stödja ideella organisationer. Det innebär att du som går med i Postkodlotteriet både kan vinna tillsammans med dina grannar och samtidigt bidra till en bättre värld. Runt en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet. Hela överskottet från lotteriet går till 61 ideella organisationer. Tack vare alla som har en Postkodlott kan organisationerna hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Det här kallar vi för postkodeffekten.