Fotograf: Volontärbyrån

Hjälpa är lycka

Viljan att hjälpa till är stor, och det är betydligt lättare att erbjuda hjälp än att be om den. Vi mår bra av att hjälpa andra och känna att vi bidrar. Ett ypperligt tillfälle att hjälpa någon är på Giving Tuesday den 28 november. Dagen finns till för att uppmuntra människor att ge och bidra på de sätt man kan, till sina medmänniskor, grannskap och samhällen.

Utan ideellt arbete stannar Sverige. Fler än hälften av befolkningen mellan 16 och 84 år har gjort minst en ideell insats under det senaste året. Det är inte konstigt att siffran är hög, för vi människor drabbas av tillståndet “the helper’s high”, eller lyckoeffekten. Det är den härliga känslan som uppstår efter att vi gjort något fint för en annan medmänniska. Det kan vara allt ifrån att hjälpa en medresenär i kollektivtrafiken, gett en present till en god vän, eller bidragit med tid och engagemang som volontär. Men kan vara svårt att veta hur, var och när man kan bidra.

Fotograf: Volontärbyrån

Fyra miljoner volontärer

Volontärbyrån startade år 2002 för att hjälpa engagerade människor och ideella organisationer att hitta varandra, så att engagemanget hittar fram och hittar rätt. I Sverige finns det många namn som beskriver ideellt engagerade människor: volontär, frivillig, ideell, aktiv medlem eller förtroendevald. Sammanlagt är det fyra miljoner personer som lägger 735 miljoner timmar på sitt ideella engagemang. De främsta drivkrafterna till ideellt engagemang och volontärskap är just att få vara med och hjälpa och stödja människor, påverka samhällsutvecklingen samt vara med och göra något konkret.

De som engagerar sig får mycket tillbaka, till exempel utlopp för sina intressen, chans till personlig utveckling, eller en härlig känsla av att man hjälpt till. Görs allt detta inom ideella organisationer, hjälper det även till att bygga ett starkt civilsamhälle. Det är väl en lyckoeffekt om något.

Fotograf: Volontärbyrån

Många vill hjälpa till vid kris

I Sverige är viljan stor att hjälpa till vid kris. Enligt Volontärbyrån uppger 93 procent att de kan tänka sig att ställa upp vid en kris, men samtidigt säger 56 procent att de inte vet hur de skulle gå till väga för att hjälpa till. Eller vilken organisation eller myndighet det går att vända sig till.

– I Sverige finns en kvarts miljon ideella organisationer och vi har ett starkt engagemang som verkligen bidrar till att göra vårt samhälle bättre. Volontärbyrån samlar hundratals uppdrag över hela Sverige som det går att anmäla sitt intresse till och det kommer in nya uppdrag varje dag. Det finns massvis med sätt att engagera sig på och det finns något för alla. Vi vill se lägre trösklar till ideellt engagemang för att fler ska kunna engagera sig – både i kris och långsiktigt, säger Anna Snell, verksamhetsledare på Volontärbyrån.

Hitta ett ideellt uppdrag hos Volontärbyrån (https://www.volontarbyran.org/)

Fakta om ideellt engagemang och ideell sektor

  • Det finns cirka 250 000 ideella organisationer i Sverige
  • Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 161 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,2 procent av BNP
  • 9 av 10 svenskar kan tänka sig att ställa upp i händelse av kris i Sverige

Om Postkodstiftelsen och Volontärbyrån

Volontärbyrån fick ett projektstöd av Postkodstiftelsen 2019 för att nå människor över 65 år, med anpassade stödinsatser, för att steget till att bidra med sina kunskaper inte ska kännas så stort – samtidigt som äldre får tillgång till en mötesplats med regelbunden interaktion med andra människor. Projektet ”Frivillighetskuren” fick 2,3 miljoner kronor.