Fotograf: Albina Vinar

Skratt och hopp till Ukrainas barn

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har barnskratt tystnat i landet. Med lekfulla föreställningar i Ukraina vill Clowner utan Gränser uppbringa glädje och hopp till barn och familjer, samtidigt som de stärker barnens psykosociala hälsa.

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Clowner utan Gränser arbetat i Ukrainas grannländer och i Sverige för att möta barn och familjer som tvingats fly från sina hem för att undkomma kriget. I juni 2023 gjorde organisationen en turné in i Ukraina och sedan dess har ytterligare två följt. Den senaste turnén, som gick så sent som i december 2023, möjliggjordes tack vare det årliga stödet som Clowner utan Gränser får från Postkodlotteriet. Kajsa Englund, en av artisterna på turnén, berättar om en av föreställningarna på nationalbiblioteket i Kiev tillsammans med artistkollegorna Baha Swidan och Camilla Persson:

- Barnen är nyfikna, intresserade och engagerade. Dom leker med oss, hjälper oss, ropar fram förslag och idéer, och de gömmer oss när vi springer ifrån varandra. De skrattar så att deras små kroppar studsar.

- Vad tyckte du om föreställningen? frågar en av bibliotekarierna barnen efteråt.

- The hair brush was cool. The photo was cool. Everything, everything was cool!

Ett av barnen svarar på frågan genom att luta huvudet bakåt och vråla i exalterad glädje.

Fotograf: Albina Vinar

Skratt behövs

Oavsett var och under vilka omständigheter barn växer upp är lek viktigt, och det gäller allra särskilt för de sammanhang där Clowner utan Gränser arbetar.

Sårbarheten hos barn som växer upp i krig och humanitära kriser understryker tydligt vikten av att fullt ut engagera dem i lek och skratt. Detta är avgörande för att stärka deras psykosociala hälsa och bryta den våldsspiral som trauman ofta leder till.

- Skratt behövs som mest där det hörs som minst. Därför är Clowner utan Gränsers uppdrag livsviktigt och vi är både stolta och tacksamma över att så många människor är engagerade i Postkodlotteriet och står upp för att fler barn i världen att få skratta och känna hopp om framtiden, säger Farhad Mazi Esfahani, generalsekreterare Clowner utan Gränser.

Fotograf: Albina Vinar

Sprider skratt, hopp och drömmar

Clowner utan Gränser sprider skratt, hopp och drömmar till barn och familjer som befinner sig i världens värst drabbade konflikt- och krisområden. När basala behov som mat, vatten, medicin och tak över huvudet finns på plats, arbetar Clowner utan Gränser för att säkerställa att barnets rätt till lek, vila, fritid och kultur säkerställs. Det är en del av FN:s Barnkonvention. Organisationens medlemmar är professionella clowner, cirkusartister, pedagoger och musiker som upprätthåller människovärdet och stärker människors självkänsla och framtidstro med hjälp av kreativitet, scenkonst, humor och glädje. Magiska föreställningar och lekaktiviteter skapar en paus och stunds lättnad mitt i all oro och väcker fantasin till liv på nytt. Medan andra organisationer räddar liv, fyller Clowner utan Gränser livet med mening.

Postkodeffekten

Postkodlotteriet finns till för att stödja ideella organisationer. Det innebär att du som går med i Postkodlotteriet både kan vinna tillsammans med dina grannar och samtidigt bidra till en bättre värld. Runt en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet.

Hela överskottet från lotteriet går till 61 ideella organisationer. Tack vare alla som har en Postkodlott kan organisationerna hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Det här kallar vi för postkodeffekten.


Publicerad: 18 dec 2023