"Kommer att utrotas om vi inte gör något nu"

Just nu pågår ett Drömprojekt i Sverige för att rädda den sydliga kärrsnäppan – ett arbete som handlar om mycket mer än bara en fågel.

– Försvinner den är det stor risk att många andra arter också försvinner. Då kommer vi att ha ett utarmat fågelliv vid kusterna, säger Mia Ericsson på Birdlife Sverige.

Fågeln, som är en underart till kärrsnäppan, är akut hotad i Sverige och projektet som ska rädda den kallas ”En sista utväg för den sydliga kärrsnäppan”. Mia Ericsson är projektavdelningsansvarig på BirdLife Sverige som, tillsammans med Nordens Ark, står bakom initiativet som blivit möjligt genom finansiering från Svenska Postkodlotteriet.

– Den har gått från tusen par ner till runt mellan fyrtio och femtio par i Sverige, enligt den senaste inventeringen. De senaste 15 åren har den minskat med ungefär 70 procent, berättar hon och lägger till:

– Om vi inte gör någonting nu kommer, med allra största sannolikhet, den sydliga kärrsnäppan vara utrotad i Sverige inom tio år. Idag har den sitt starkaste fäste på Öland och det finns en liten spillra kvar i Skåne.

Mia Ericsson, BirdLife

Handlar om mycket mer

Projektet är inriktat på den sydliga kärrsnäppan, men insatserna handlar om mycket mer än så. Den är en karaktärsart för den här typen av miljö, och genom att förbättra dess förhållanden underlättar man även livet för många andra arter.

– Vi ser en minskning av flera vadararter som lever i samma miljö. Tanken med projektet är att om vi förbättrar för den sydliga kärrsnäppan kommer också andra arter gynnas på köpet, som till exempel tofsvipa, storspov och rödbena.

Gynnar även människor

Mia Ericsson berättar att de positiva effekterna av projektet sträcker sig utanför djurens värld. Hon säger att utdikade våtmarker är en aktuell samhällsfråga och att det gynnar även människor om man håller kvar vatten i landskapet.

– Det kan till exempel vara gynnsamt på platser där man har problem med grundvattennivåerna, eller under tider då det kommer väldigt mycket regn. Det gör att vi får mindre översvämningar, som kan påverka byggnader eller infrastruktur. I det fallet fungerar våtmarken som en buffert för stora nederbördsmängder.

Föder upp fågelungar

Projektet ”En sista utväg för den sydliga kärrsnäppan” innehåller flera olika delar, där man gör allt från att återväta våtmarker och förbättra livsmiljön, till att samla in ägg, kläcka, föda upp och släppa ut fågelungar på strandängarna när de lärt sig flyga, enligt bevarandemetoden headstarting.

– Om inte en så här stor åtgärd skulle satsas på den sydliga kärrsnäppan är risken stor att den skulle försvinna helt ifrån Sverige, säger Mia Ericsson

Vad betyder Postkodlotteriets stöd för ert arbete?

– Vi hade aldrig kunnat starta ett så här stort bevarandeprojekt utan det stödet.

Att vända en populationsminskning är ett omfattande och resurskrävande arbete. Med största sannolikhet är stödet avgörande för den sydliga kärrsnäppans överlevnad i vårt land.

Postkodeffekten

Postkodlotteriet finns till för att stödja ideella organisationer. Det innebär att du som går med i Postkodlotteriet både kan vinna tillsammans med dina grannar och samtidigt bidra till en bättre värld. Runt en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet.

Hela överskottet från lotteriet går till 61 ideella organisationer. Tack vare alla som har en Postkodlott kan organisationerna hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Det här kallar vi för postkodeffekten.


Publicerad: 23 jan 2024