Foto: Debra Garside, WWF

Så ska isbjörnen räddas

Just nu värms Arktis upp snabbast av alla platser på jorden. Isbjörnen är beroende av isen och hotas när livsmiljöerna smälter. Tillsammans med Världsnaturfonden WWF uppmärksammar vi den internationella isbjörnsdagen den 27 februari.

Isbjörnen är väl anpassad för sitt liv på Arktis packis, nära land och öar. Här lever de tillsammans med djur som vikaresäl, fjällräv, narval, vitval och miljoner flyttfåglar. Det allt varmare klimatet med minskande havsis och snötäcke är dock ett stort hot mot isbjörnen.

Ingen annanstans på jorden är klimatförändringarna så tydliga som i Arktis. Här går uppvärmningen snabbast. Sommarisens yta har nästan halverats sedan 1978 och volymen har minskat med ofattbara 75%. Flera arter, däribland isbjörn och valross, är beroende av isen och hotas när deras livsmiljöer försvinner.

Visste du detta om isbjörnar? 🐻‍❄️

🥶 De klarar iskalla temperaturer tack vare sin tjocka päls och upp till 1 dm tjocka fettlager.

🏊‍♂️ De kan simma många, många timmar i sträck. Isbjörnen paddlar då med sina särskilt anpassade ramar, medan bakbenen hålls utsträckta och används som ett roder.

🥽 Isbjörnen har ett andra genomskinligt ögonlock som fungerar som ett par simglasögon och skyddar ögonen när de simmar.

🐾 Isbjörnar trivs bäst ensamma, men när honan fått ungar stannar hon med dem i två år.

🌍 Det finns 22.000-31.000 isbjörnar men forskare uppskattar att de kommer att minska med 30% till 2050 om inget görs åt klimatförändringarna.

Hot mot isbjörnen

Isbjörnarna har inga fiender förutom människan som jagat dem hårt under lång tid. Det största hotet idag, när jakten är reglerad, är den globala temperaturhöjningen. På grund av växthusgaser i atmosfären smälter den arktiska havsisen tidigare varje år vilket ger isbjörnarna kortare tid att jaga och bygga upp fettreserverna inför sommaren.

Dessutom har vinterisen börjat frysa till 3-4 veckor senare än normalt på många ställen. Det innebär att strandade isbjörnar inte kommer ut som vanligt på havsisen för att jaga säl och fylla på fettdepåerna. Amerikanska forskare har beräknat att 1/3 av väldens isbjörnar kan vara borta år 2050 på grund av att havsisarna sommartid smälter bort i stora områden i Arktis, som Svalbard, Sibirien och Alaska.

Andra hot är gifter och bekämpningsmedel som förs från söder till Arktis i norr genom vindar och havsströmmar. Vissa av dessa kemikalier är långlivade organiska föreningar som samlas upp i den arktiska näringskedjan. När de når isbjörnen i toppen av kedjan, har koncentrationen nått en alarmerande hög nivå. När isbjörnarna svälter finns det stor risk att miljögifterna kommer ut i kroppen och försvagar immunförsvaret. Tyvärr förs miljögifterna över från mamman till ungarna via dimjölken.

Foto: Steve Morello, WWF

Det finns hopp för isbjörnen tack vare WWF

WWF arbetar för att säkra en framtid för världens isbjörnar. Detta rovdjur i toppen av näringskedjan är en viktig del i det arktiska ekosystemet och det som påverkar isbjörnen påverkar också alla andra arktiska arter. För att hitta vägar att stoppa de negativa effekterna på isbjörnarna och deras arktiska hem arbetar WWF bland annat med att belysa hoten från klimatförändringarna.

WWF stödjer också forskning om isbjörnar och hoten mot Arktis, samt stöttar flera isbjörnspatruller som har som huvuduppgift att minska konflikten mellan hungriga isbjörnar och lokalbor. I och med att havsisen kommer att smälta bort allt mer i Arktis finns det risk för en ökad sjöfart, mineralutvinning och fiske. Även det här är frågor som WWF arbetar med.

FAKTA: Isbjörn

Vetenskapligt namn: Ursus maritimus

Kroppslängd: 2-2,5 meter

Vikt: Upp till 800 kg

Livslängd: 20-25 år

Antal isbjörnar i världen: cirka 22 000-31 000

 

Postkodeffekten – tillsammans för en bättre värld

Postkodlotteriet är Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till ideell sektor. Idag genererar lotteriet cirka en miljard kronor om året till över 60 organisationer som arbetar för att göra världen bättre. Det är det som är Postkodeffekten!


Publicerad: 23 feb 2024