Maskrosbarn: ”Känns helt overkligt”

500 000 barn i Sverige lever med föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. Maskrosbarn ger stöd till barnen som verkligen behöver det – från vuxna som verkligen förstår. De är Postkodlotteriets nya förmånstagare 2024.

Barn med föräldrar som mår dåligt tvingas ofta bära ett tungt lass av ansvar, oro och hemligheter. Inte sällan saknar de närstående, både vuxna och andra barn, som de kan eller vågar prata med om sin situation. Maskrosbarn startades för att ge dem just det.

Idén föddes när Therése Eriksson och Denise Madsen träffades under gymnasietiden. De delade erfarenheter av att ha föräldrar med missbruk och psykisk sjukdom, och att känna sig helt ensamma i det. De grundade Maskrosbarn som ett projektarbete i skolan 2005, för att de ville underlätta vardagen för barn i liknande situationer och visa att det faktiskt går att må bra, även om ens föräldrar mår dåligt.

– Min vision var att andra unga skulle få träffa en Denise, en vän som de kunde dela erfarenheter med och som förstod dem. Det var grunden för Maskrosbarn, säger Therése Eriksson.

"Att träffa andra som kan relatera"

Både Therése och Denise jobbar idag kvar i organisationen – Therése som utvecklingschef och Denise som stödchef.

Maskrosbarn ger stöd på många olika sätt – med det mänskliga mötet i centrum. Som till exempel genom ungdomsgårdar, stödsamtal, läger, barnombud digital chatt och digitala kuratorer.

Alla de som arbetar med att möta barn i organisationen har själva erfarenheter av att växa upp i svåra hemförhållanden.

– Att träffa andra unga som kan relatera är ovärderligt, det vet jag av egna erfarenheter. Även att de vuxna som ger stöd hos oss delar erfarenhet är av stor vikt och något som barnen själva har önskat. Det bidrar till att ungdomar har lättare att anförtro sig och bygga tillit, säger Denise Madsen, stödschef på Maskrosbarn

Maskrosbarn – välkommen till Postkodfamiljen

Maskrosbarn jobbar för att barn mellan 13 och 19 från svåra hemförhållanden ska få stöd, relationer med trygga vuxna och verktyg att klara sin vardag. De är sedan mars 2024 en av de 61 ideella organisationer som får ta del av Postkodlotteriets årliga överskott.

Läs mer om Maskrosbarn

"Utsattheten har blivit mycket tyngre"

Maskrosbarn arbetar också med opinionsbildning och påverkan för att höja kunskapen om barn som far illa och för att förbättra lagar, processer och system som berör barns möjlighet till ett bättre liv.

Som ny förmånstagare i Postkodlotteriet får Maskrosbarn ett basstöd på 5 miljoner kronor för 2024. De kan sedan räkna med ett årligt stöd på minst 5 miljoner kronor.

– Det känns helt overkligt. Det betyder oerhört mycket. Det är också ett kvitto på att det vi gör är viktigt och kommer förhoppningsvis sätta mer fokus på vår målgrupp, säger Therése Eriksson, utvecklingschef och grundare av Maskrosbarn.

– Det betyder att vi kan göra mer för barnen. Utsattheten som våra barn lever i har blivit mycket tyngre de senaste åren. Så de behöver mer stöd nu än för bara några år sedan. Där kommer vi att lägga våra medel, säger Elin Hågeby Caicedo, generalsekreterare.

Se när Rickard överraskar Maskrosbarn👇

 

Postkodeffekten – tillsammans för en bättre värld

Postkodlotteriet är Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till ideell sektor. Idag genererar lotteriet cirka en miljard kronor om året till 61 organisationer som arbetar för att göra världen bättre. Det är det som är Postkodeffekten!


Publicerad: 14 mar 2024