Drömprojekt: 38,5 miljoner till idrott i utsatta områden

Utanförskap, hopplöshet och kriminalitet bland unga är en av vår tids största utmaningar. Men något vi vet främjar mening och inkludering är idrott. En ny satsning ska stärka ungdomar i utsatta områden – och kanske inspirera framtida olympier.

Unga i Sverige mår generellt allt sämre. Allra tuffast har de unga i socioekonomisk utsatta områden. Där har ekonomisk utsatthet och utanförskap blivit en grogrund för missbruk, arbetslöshet, ohälsa och kriminalitet. För att vända utvecklingen krävs långsiktiga och förebyggande åtgärder inom många olika områden. Det finns inga snabba lösningar. Men ett sammanhang som kan förändra livet för unga människor är idrottsrörelsen.

Ett nytt samarbete ska göra att fler ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden får uppleva glädjen och nyttan av att vara en del av idrotten och föreningslivet.

Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska Skidförbundet, Svenska Seglarförbundet och Fryshuset beviljas nu 38,5 miljoner kronor för Drömprojektet L.U.S.T. som står för ”Lokal ungdomsidrott sänker trösklar”.

– Vi är vet att idrotten är en positiv kraft för ungas inkludering i samhället. Nu kan vi göra ännu mer och nå ännu fler, säger Johan Oljeqvist, vd på Fryshuset.

"Fler unga ska hitta sin plats i idrotten"

Projektet ska utbilda minst 350 ungdomar som ledare, ge minst 270 unga arbetstillfällen och låta minst 32 000 personer mellan 13–19 år prova på någon av projektets aktiviteter.

– Vi vill att fler unga ska hitta sin plats i idrotten och vi tror att våra olympier kan inspirera. De kan förmedla viktiga värderingar som lagarbete, respekt och vänskap och inspirera till aktivitet och rörelse, säger Åsa Edlund Jönsson, generalsekreterare på SOK.

Syftet med insatserna är att bidra till fysisk aktivitet, hälsa, sysselsättning och delaktighet. Faktorer som i förlängningen kan minska utanförskap, segregation och stärka möjligheterna för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

DRÖMPROJEKT: Lokal ungdomsidrott sänker trösklar

Projektet ”Lokal ungdomsidrott sänker trösklar" beviljas 38,5 miljoner kronor som ett av Postkodlotteriets fem Drömprojekt 2024. Initiativet är ett samarbete mellan Sveriges Olympiska Kommitté, Svenska Skidförbundet, Svenska Seglarförbundet och Fryshuset.

Läs mer om årets Drömprojekt här

"Vi har olika kompetens"

L.U.S.T. är en unik satsning på flera sätt. Rent ekonomiskt är det ett av de största privata projekten för att stödja ungdomar i utsatta områden. Men det är också ett samarbete mellan organisationer från väldigt olika delar av idrottsrörelsen.

– Vi har olika kompetens och vi når till vardags olika grupper i samhället. Det är en av projektets stora styrkor. Men vi förenas i vår vilja att göra skillnad för unga människor, säger Marie Björling Duell, generalsekreterare på Svenska Seglarförbundet.

Projektet hoppas kunna förfina en arbetsmetod för ökad inkludering som sedan kan användas av fler aktörer inom idrottsrörelsen.

– Samtliga idrottsföreningar och förbund som jobbar med unga kan göra nytta för att hjälpa dem att känna sig delaktiga och hitta sin plats i samhället – oavsett var de verkar. Vi hoppas att så många som möjligt ska inspireras och lära av den här stora, och mycket viktiga, satsningen, säger Pernilla Bonde, generalsekreterare på Svenska Skidförbundet.

 

Postkodeffekten – tillsammans för en bättre värld

Postkodlotteriet är Sveriges största lotteri, men också Sveriges största privata givare till ideell sektor. Idag genererar lotteriet cirka en miljard kronor om året till 61 organisationer som arbetar för att göra världen bättre. Det är det som är Postkodeffekten!


Publicerad: 18 apr 2024