Kan en lott skydda barn och familjer på flykt?

UNHCR hjälper utsatta flyktingbarn och deras föräldrar att komma i säkerhet.

På bilden ser du en del av världens största flyktingläger, i Kutupalong i Bangladesh. Folkmängden är Malmö gånger två. Men det här är ingen stad. Det är oändliga samlingar av tält och skjul, byggda på lerfärgad jord. Allt trängs på hälften av det utrymme som egentligen krävs.

Här lever 720 000 traumatiserade rohingyer, på flykt undan våld och övergrepp i Burma. 55 procent är under 18 år. Familjerna har ofta splittrats.

Kullarna, som lägret byggts på, var tidigare skogsklädda. Men i jakten på ved, har allt brännbart huggits ner och rötterna i marken rivits upp. Monsunregnen blir därför mycket farliga. Spolas jorden bort, följer tält och människor med. Här faller uppåt fyra meter regn per år.

I den här miljön ger UNHCR flyktingar akut nödhjälp, tak över huvudet, rent vatten, mat och sjukvård.

Man har också lyckas bygga hela 168 klassrum, där det bedrivs utbildning. För vid sidan av de absolut mest grundläggande mänskliga behoven, är UNHCR:s uppgift också att ge barn stöd, möjlighet att lära och till och med leka.

Medan du läser detta arbetar UNHCR i 128 länder världen över. Ofta först på plats vid en katastrof – och de sista som lämnar.

Så nej, en lott kan inte skydda barn och familjer på flykt. Men den kan stödja de som kan.