Alzheimerfonden

Under lägren får deltagarna möjlighet att lära känna andra i samma situation.

Samarbete mellan kommuner gav fler anhörigläger

Sedan 2011 stöttar Alzheimerfonden en lägerverksamhet för unga anhöriga. Verksamheten startade i Avesta i Dalarna och tar emot deltagare från hela landet. Genom ett samarbete mellan sju kommuner har lägerverksamheten utökats till fyra läger. Samarbetet beskrivs som ett unikt samarbete över kommungränserna.

I juni hölls ett av lägren i Skåne. Dit kom barn och tonåringar tillsammans med sin friska förälder. I augusti hölls läger i Luleå, Skåne och Avesta, alla tre för unga vuxna i åldern 18-30 år. På lägren får deltagarna professionellt stöd, föreläsningar, sorgebearbetning och möjlighet att knyta kontakter med andra i samma situation. Lägren har hållits i natursköna omgivningar nära vatten.

Behovet av stöd till gruppen ungdomar är mycket stort. Ungdomarna känner sig ofta helt ensamma i sin situation, och ett stort ansvar läggs på dem att ordna rätt hjälp åt sin sjuka förälder. Dessutom är omgivningens kunskap om demenssjukdomar dålig, och även av skolpersonal möts ungdomarna ofta av brist på förståelse. Få vet att yngre människor i medelåldern kan drabbas av demenssjukdomar och att sjukdomarna alltid leder till döden, oftast inom 5-10 år. Därför upplever många av deltagarna att lägren fyller ett tomrum, ger svar på frågor och nya vänner som förstår precis vad de går igenom.

Genom att vara med i Postkodlotteriet är du som lottköpare med och stödjer anhöriglägren. Alzheimerfonden har varit förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2007 och har sammanlagt fått över 60 miljoner kronor.

Gör gärna vårt självtest och läs om vår syn på spelansvar.

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen 020‑81 91 00

Spel för dig över 18 år

Lotterilicens beviljad för
Svenska Postkodföreningen
Box 193, 101 23 Stockholm
Org.nr: 802416‑1146
Tel: 08‑509 270 00

Vi stöder Reklam­ombuds­mannen för etisk reklam.

Sper företräder spelbranschen i Sverige

ISO 27001-certifierade