Stads­missionernas stöd i flykting­katastrofen

Tillströmningen av flyktingar har under året varit enorm. I dagsläget finns en akut brist på boenden för flyktingarna. Förnödenheter såsom mat, kläder, skor, barnvagnar saknas, och det finns även behov av transport och samordning.

Från vänster: Susanne Lundström, Ingegerd Petersson och Anita Nyrén.

Från vänster: Susanne Lundström, Ingegerd Petersson och Anita Nyrén.

För att hindra att ensamkommande barn ”försvinner” på vägen, till exempel genom rekrytering till kriminella nätverk, drogkarteller eller människohandel, behövs särskilt fokus på barnen. Här presenteras ett axplock av Stadsmissionernas arbete för att hjälpa och stödja dessa människor:

Göteborg

I Göteborg driver Stadsmissionen ett transitboende för ensamkommande barn och ungdomar med 45 platser. Volontärer och personal sköter om boendet, genomför aktiviteter, håller i svenskundervisning, men även stödjande samtal och vuxennärvaro, vilket skapar tryggare boenden. På Centralstationen befinner sig två fältassistenter en dag i veckan för att fånga upp och lotsa ensamkommande flyktingbarn samt i andra hand barnfamiljer till boende.

Stockholm

I Stockholm driver Stadsmissionen ett transitboende, i samverkan med Stockholms stad. Hit kommer familjer som ska resa vidare eller som ännu inte bestämt sig för att söka asyl. Dessutom bistår Rädda Barnen med barnaktiviteter och Röda Korset med rådgivning.

Uppsala

I Uppsala har man precis startat ett boende för ensamkommande flyktingbarn, i samverkan med Uppsala kommun. I staden tar man även emot nyanlända kvinnor – alla är från Syrien just nu. Kvinnorna får stöd och hjälp med att snabbare komma in i samhället.

Linköping

Här startades nyligen ett akutboende för ensamkommande barn och ungdomar, i samverkan med Linköpings kommun.

Kalmar kommun med omnejd

I Kalmar har Stadsmissionen inget eget boende. Däremot är de behjälpliga med personal, volontärer och klädutdelning på en evakueringslokal för 150 personer och stöttar även på tre asylboenden i kommunen med personal och volontärer en kväll i veckan som genomför aktiviteter för ungdomar och svenskundervisning.