Glada deltagare som för Autism- och Asperger­förbundet tävlar i Postkod­miljonären - Heta Stolen.

Autism- och Asperger­förbundet tävlar i Postkod­miljonären

I tre specialprogram av Postkodmiljonären kommer representanter för Autism- och Aspergerförbundet att tävla – dels individuellt mot varandra, dels för att vinna så mycket pengar som möjligt åt organisationen. Den slutliga vinnaren får behålla hälften av vinstsumman själv.

Autism- och Aspergerförbundet får ekonomiskt stöd av Postkodlotteriet sedan 2019 och har hittills tagit emot 5 miljoner kronor. Pengarna har bland annat används till kostnadsfria föreläsningar för att sprida kunskap om hur och på vilket sätt människor med autism tänker annorlunda och hur de uppfattar sin omvärld. Föreläsningarna har riktat sig till de som till exempel arbetar inom kriminalvården, polisen, psykiatrin och socialtjänsten.

Vad är autism?

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som visar sig i hur en person uppfattar omvärlden och samspelar och kommunicerar med andra. Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, epilepsi eller syn- och hörselskador.

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism. Bland mycket annat sprider de information och ökar förståelsen för autism. De verkar för anpassad utbildning och skapar ökad kontakt till närstående och vårdpersonal.


Daniel Johansson från Borås tävlar för Autism- och Asperger­förbundet i Postkod­miljonären - Heta Stolen.

Jag finns alltid där för barnen, stöttar och är en stadig punkt i skolan.

- Daniel, Speciallärare för barn med Autism

Daniel Johansson — speciallärare från Borås

Daniel jobbar som speciallärare för elever med autism. Han är styrelsemedlem i Autism och Aspergerföreningen i Borås och även skolombud i föreningen. Han är även en av deltagarna

Skapar trygghet för barn med autism

Daniel jobbar som speciallärare för barn med autism. Det har han gjort i 14 år nu – och det finns inget han hellre skulle jobba med.

– Relationen med de här barnen är jätteviktig, berättar Daniel. De behöver känna tillit och trygghet till mig som jobbar med dem, att jag alltid finns där, stöttar och är en stadig punkt i skolan.

Kreativ stimulans

En skolmiljö kan vara väldigt komplicerad för ett barn med autism. Det är många människor på en begränsad yta och många intryck i form av ljud, dofter, rörelser. För att ett barn med autism ska klara av en sådan miljö på bästa sätt behövs en tydlig struktur. Ju fler rutiner, desto lägre stress för barnen. Och det ställer krav på läraren. Daniel förklarar:

– Att jobba med de här barnen stimulerar min kreativitet. Som lärare måste du alltid ha en plan A, B eller C. Och om det inte fungerar måste det finnas en plan D. Dessutom behöver jag lära känna barnen så att jag kan hitta de rätta verktygen för att kunna hjälpa dem att utvecklas och lära sig nya saker.

Fingertoppskänsla varje dag

– Den största utmaningen med det här yrket är nog att barnens dagsform och funktionsförmåga kan variera mycket från dag till dag, eller till och med från lektion till lektion. Det gäller att kunna känna av vilka krav och förväntningar som är lämpliga att ha på barnet just vid ett specifikt tillfälle.

Daniel kom i kontakt med Autism och Aspergerförbundet genom en elevförälder, som frågade om han var intresserad av att engagera sig i den lokala föreningen. Nu är Daniel både styrelsemedlem och skolombud i föreningen, sedan tre år tillbaka.

– Det har varit en otroligt bra erfarenhet för mig, eftersom jag kan kombinera det med mitt yrke som speciallärare på ett bra sätt. Och jag får uppskattning, både från barnen, föräldrarna och skolledningen.


Tävlande

De sex deltagarna som ska tävla i programmet är:

Anna har autism och ADHD. Vill lyfta fram att det går att leva bra med diagnoser men att man får vara uppfinnesrik och ha tålamod.

Anna Planting‑Gyllenbåga, Stockholm

Författare och föreläsare. Har autism och ADHD. Vill lyfta fram att det går att leva bra med diagnoser men att man får vara uppfinnesrik och ha tålamod. Läs mer

Jenny, arbetar med barn, ungdomar och vuxna som har autism, Asperger och andra funktionsvarianter.

Jenny Planting-Gyllenbåga

Studie- och yrkesvägledare. Är tvillingsyster med Anna. Har arbetat med barn, ungdomar och vuxna som har autism, Asperger och andra funktionsvarianter.

Gunilla, Leg. logoped och fil. doktor som brinner för rätten till kommunikation och kommunikationsstöd för personer med autism.

Gunilla Thunberg, Göteborg

Leg. logoped och fil. doktor som brinner för rätten till kommunikation och kommunikationsstöd för personer med autism. Är även mamma till en son med autism.

Tina, journalist och bloggare. Anhörig till familjemedlemmar med autism.

Tina Wiman, Borlänge

Journalist och bloggare. Är mamma till tre barn med autism. Läs mer

Tommy, varit yrkesverksam inom verksamheten för LSS i 20 år

Tommy Persson, Karlskrona

Har varit yrkesverksam inom verksamheten för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i över 20 år – huvudsakligen med barn och ungdomar.

Daniel är Styrelseordförande för Autism och Aspergerföreningen i Borås.

Daniel Johansson, speciallärare från Borås

Styrelseordförande för Autism och Aspergerföreningen i Borås och är skolombud i föreningen. Jobbar som speciallärare för elever med autism.