Organisation

Fryshuset och Greenpeace

Fryshuset och Greenpeace engagerar 21 000 unga klimataktivister i unikt projekt

Tillsammans ska organisationerna samarbeta för att främja ungdomars starka engagemang i miljö-, klimat- och rättvisefrågor.

– Vi vill skapa förutsättningar för fler ungdomar att göra sina röster hörda i de här frågorna, säger Johan Oljeqvist, VD för Fryshuset.

Om projektet

Anställda från Fryshuset och Greenpeace hade samlats för ett, i dessa tider, mycket ovanligt möte i Fryshusets lokaler när Sandra Dahlberg från Postkodlotteriet dök upp med blommor och guldkuvert.

Målet med projektet är att engagera 21 000 deltagare i sex olika länder: Sverige, Ungern, Armenien, Kenya, Sydafrika och Kamerun.

Tillsammans kommer Fryshuset och Greenpeace att skapa fysiska och digitala mötesplatser där ungdomar erbjuds verktyg, plattform och ett socialt nätverk för att påverka i globala frågor.

– Det här projektet ökar kraftigt möjligheten, och stärker kapaciteten för unga att låta sin oro, passion och engagemang för frågan bli konkret handling, säger Johan Oljeqvist, VD för Fryshuset.

Han påpekar också att vuxna lätt får bilden av att det bara är ”en viss typ” av ungdomar som engagerar sig i klimatfrågan, eftersom det är en viss typ av ungdomar som syns på exempelvis bilder från manifestationer och i sociala medier.

– Vi vill skapa bättre förutsättningar för de som inte syns idag, säger Johan Oljeqvist.

Ska få unga att engagera sig i miljö- och klimatfrågor

Med fysiska mötesplatser kommer projektet att ge verktyg för lärande genom görande. De fysiska mötesplatserna ger ökade lokala förutsättningar för unga att engagera sig i miljö- och klimatfrågan, samtidigt som de samverkar digitalt i ett ungt internationellt påverkansnätverk.

Fryshuset står för kunskap om ungas engagemang och passion för förändring och Greenpeace bidrar med expertkunskap i miljö- och klimatfrågan samt ett stort internationellt nätverk.

– Vi ser hur mycket ungdomars engagemang har betytt för att lyfta den här frågan, och därav kommer idén till det här samarbetet, säger Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace och fortsätter:

– Vi befinner oss i ett planetärt nödläge. Det här projektet kommer stärka ungas förutsättningar att förändra världsutvecklingen genom att engagera sig i frågor som de brinner för.

Tack vare alla lottköpare

Projektet kommer att drivas under fyra års tid, och målet är att 21 000 deltagare engageras och 6 000 lokala initiativ skapas.

– Ungas engagemang i klimatfrågan är ovärderligt – de ska ärva jordklotet och därmed är deras inflytande viktigt! Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi möjliggöra det här unika och viktiga samarbetet mellan Fryshuset och Greenpeace, säger Postkodlotteriets Managing Director Eva Struving.

Utdelning från Postkodlotteriet

Fryshuset och Greenpeace är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2013 samt 2008.

Målet med projektet

När Covid‑19‑pandemin lamslog världen slog det hårt mot ungdomars globala klimatkamp. Stora demonstrationer och protester som satt klimatfrågan i ett globalt rampljus blev plötsliga omöjliga. Ledande diktaturer i olika delar av världen krymper samtidigt det demokratiska rummet för sina medborgare. Att engagera sig i miljö- klimat- och rättighetsfrågor kan vara förenat med stor fara.

Projektets mål är att skapa 6 changemakerspaces i Sverige, Ungern, Kenya, Sydafrika, Kamerun och Armenien för att ta vara på ungdomars kraft och vilja till engagemang och säkerställa att alla unga får jämlika förutsättningar att påverka inom en av vår tids mest avgörande frågor.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkod­lotteriet till specifika projekt.

Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans.

Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2021 delas drygt 140 miljoner kronor ut till de nio Drömprojekt som beviljades stöd.

Fryshuset och Greenpeace överraskas med Drömprojekt