Organisation

Operation Smile Sverige

”Det här kommer förändra sjukvårdssystemet i Ghana”

Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kommer Operation Smile att kunna utveckla sitt arbete genom att skapa mobila kliniker för barn födda med läpp- käk- och gomspalt.

– Det här ger oss möjlighet att förändra så många liv, säger Desmond Jumbam, Health Policy Director på Operation Smile.

Operation Smiles generalsekreterare Annika Billing

Om projektet

Operation Smiles generalsekreterare Annika Billing var mitt i ett videomöte med sina kolleger när Daniel Paris dök upp med guldkuvert, blommor och beskedet att organisationen fått sin Drömprojekt‑ansökan beviljad av Postkodlotteriet:

– Nej! Är det sant? Nu blir jag lite tårögd, och så stolt över alla mina kolleger, sa Annika Billing när hon drog fram checken som visade beloppet 14 900 000 kronor.

Projektet kommer pågå under fyra år, och målet är att arbetsmetoden ska kunna implementeras och bli en del av Operation Smiles ordinarie verksamhet.

– Språket är en nyckel till delaktighet, ett rikt socialt liv och ofta en förutsättning för utbildning och försörjning. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi bidra till Operation Smiles arbete för att stärka barnen och bryta stigmat med funktionsnedsättningar, säger Eva Struving, Managing Director på Postkodlotteriet.

– Det här projektet skiljer sig från det vi redan gör på så sätt att vi ska skapa mobila kliniker som åker ut till människor där de bor, istället för att de ska behöva resa till våra kliniker, förklarar Annika Billing.

Vill skapa en framtid för barn som inte kunnat utveckla sin talförmåga

Projektet kommer att implementeras i Ghana, där hundratusentals barn lever med läpp-käk och gomspalt, autism och Down´s syndrom och som på grund av bristande vårdresurser inte har kunnat utveckla sin talförmåga. Med det här projektet vill Operation Smile skapa en framtid också för dessa barn, samtidigt som de är med och långsiktigt bygger en bättre sjukvård i Ghana.

Tack vare alla lottköpare

När Annika Billing ringde upp sina kolleger i Ghana skrattade, grät och applåderade de över beskedet, och tackade alla svenska lottköpare för att deras Drömprojekt nu kan bli verklighet:

– Vi är så glada för att ni är med och bidrar. På sikt kommer det här kunna förändra en stor del av sjukvårdssystemet i Ghana, säger Elikem Nyavor, Country Manager för Operation Smile i Ghana.

– Det här är det bästa besked jag fått på länge! Det här ger oss möjlighet att förändra så många liv, avslutar Desmond Jumbam, Health Policy Director på Operation Smile.

Utdelning från Postkodlotteriet

Operation Smile Sverige är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2014.

Drömprojekt

Utöver det basstöd som Postkodlotteriets förmånstagare (de ideella organisationerna) får ta del av varje år, har organisationerna även möjlighet att söka extra stöd från Postkodlotteriet till specifika projekt. Projektstödet kan sökas av en organisation, eller av flera organisationer tillsammans. Drömprojekten syftar till att stödja utveckling, innovation och nytänkande. 2021 delas drygt 140 miljoner kronor ut till de nio Drömprojekt som beviljades stöd.

Projektets målsättningar i siffror:

8 700 barn utvecklar sitt tal och sitt språk.

57 logopedstudenter får stöd i logopedprogrammet.

4 allmänkirurger får specialistträning i LKG‑kirurgi.

Operation Smile överraskas med Drömprojekt